Akademik Pašić: Nauka dokazala da su Bošnjaci veći iliri od Albanaca

907

    

Akademik prof. dr. Ibrahim Pašić u Tutinskom zborniku broj 5. koji je izašao 2014. godine, objavio je vrlo zanimljiv tekst pod naslovom “ETNOGENEZA SANDŽAČKIH BOŠNJAKA IZMEĐU NACIONAL-ROMANTIZMA I POZITIVNO UTEMELJENE ZNANOSTI” koji predstavlja svojevrsno vizijsko upozorenje sandžačkim Bošnjacima od mogućeg procesa albanizacije.

Akademik Pašić u dijelu teksta koji nosi međunaslov “HIPOTEZA O ALBANCIMA, JEDINIM I EKSKLUZIVNIM POTOMCIMA ILIRA” piše između ostalog:

“Hipoteza polazi od pretpostavke da su etnički Albanci jedini i ekskluzivni potomci Ilira. Mada je porijeko Albanaca složen problem koji u nauci traje od 19. do 21. stoljeća, te da su Albanci ekskluzivni potomci Ilira “nije sasvim sigurno” a u to vjeruje najveći broj albanskih historičara. U kojoj mjeri su slična uvjerenja znanstveno utemeljena, ili mitska, ili samo djelimično tačna, opći konsenzus se vjerovatno nikad neće postići. Bilo kako bilo, među Albancima hipoteza ima općenarodni karakter i poprima karakteristike nacionalnoga mita, čije posljedice su na Kosovu i u Albaniji vidljive na svakom koraku. Putujući ovim zemljama ponekad se stiče dojam da čovjek putuje ne samo kroz sadašnjost već i kroz prošlost, ilirsku odnosno ilirsko-albansku, kako se ona na tim prostorima prenaglašeno manifestira. Na pitanje postavljeno bilo kojem Albancu – od obrazovanog intelektualca preko polupismenog čevabdžije do nepismenog seljaka – “ko si ti po svome porijeklu”, odgovor je samo jedan: “Ilir”. Isti odgovor na postavljeno pitanje može se zorno iščitati u desetinama naziva na Kosovu i u Albaniji što sadržavaju ime Ilir, poput imena hotela, škola, naziva privrednih subjekata, a posebno iz novijih ličnih albanskih imena koja su sve više ilirska.

Akademik Pašić tvrdi da hipoteza o Albancima, jedinim i ekskluzivnim potomcima Ilira, ne može se prihvatiti.

“Albanci zasigurno nisu jedini i ekskluzivni potomci Ilira, naprotiv. U najnovije vrijeme hipotezu je osporila i oborila švicarska Igenea, kada je putem egzaktnog DNK metoda pokazala da Iliri u etnogenezi savremenog albanskog stanovništva učestvuju sa svega oko 30 %.

Igeneine pokazatelje mnogi Albanci puritanci dočekali su s nevjericom, kao veliko razočarenje, mnogi od njih u to ne mogu i neće da povjeruju.

Za njih je bilo još veće iznenađenje kada se saznalo da su Bošnjaci, po Igenei, veći etnički baštinici Ilira nego Albanci, te da u bošnjačkoj etnogenezi Iliri participiraju sa oko 40%.

Ovakav za albanske ilirofile nepovoljan ishod, u doktorskoj disertaciji Ibrahima Pašića Predslavenski korijeni Bošnjaka s posebnim osvrtom na glasinačku ilirsku kulturu od ranije je, u najmanjem, nagoviješten.

Duže vremena pretpostavljao se i u lingvistici a u Igenei je, čini se, dobio svoju definitivnu potvrdu.

(Nastaviće se…)
Izvor Sandžačke