Akcijaški informator pohvalno o ORA “Ribariće”

734

U decembarskom, odnosno drugom broju Akcijaškog informatora predstavljene su sve aktivnosti akcijaša i realizovanih akcija u minulom periodu. Značajnu pažnju u informatoru zauzela je i omladinska radna akcija „Ribariće“, sprovedena u julu prošle 2019. godine.

Značajno mjesto u Akcijaškom informatoru na samom početku zauzeli su i podaci o ORA “Ribarići”, u izvještaju u rubrici “vremeplov”.

“Tokom jula mjeseca uspješno je izvedena sedmodnevna ORA “Ribariće” u odličnoj organizaciji akcijaškog udruženja Novi Pazar i uz učešće brigadira iz Novog Pazara, Beograda, Ohrida, Kumanova, Lopara kao i većeg broja akcijaša iz gradova u Srbiji. Još jednom je ispoljena želja i spremnost mladih da zajedno sa starijim akcijašima dobrovoljno rade. I ova akcija je pokazala da je veće akcije moguće realizovati samo uz podršku lokalnih vlasti ali i šire zajednice. Novi Pazar je u ovom trenutku pravi primjer lokalne zajednice akcijaškom pokretu, ORA “Ribariće” dobila je prostor za okupljanje i rad mladih i starih akcijaša”, navedeno je između ostalog u tekstu navodeći da je rezultat ovog druženja brigadira i bratimljenje Novog Pazara i Ohrida.

U informatoru su predstavljene sve aktivnosti akcijaša i realizovanih akcija u minulom periodu kako bi se na najbolji mogući način informisala akcijaška javnost i sve relevantne ustanove. Udruženje učesnika ORA i volontera Srbije bavilo se i Nacrtom Zakona o radnim akcijama čiju su izradu zatražili.

“Po tom pitanju upućeni su dopisi na adrese jedanaest ministarstava koja bi trebala da pokažu interesovanja za Zakon, a dopis je upučen i premijerki Ani Brnabić. Iako su od 2014. prošli svi rokovi, bili bi zahvalni Vladi Srbije kada bi izradili Nacrt Zakona o radnim akcijama do 1. aprila 2020. godine, kada će se održati osmi Sabor akcijaša i volontera Srbije”, navodi se u informatoru.

A. Ni.