Grad Novi Pazar gradi novu industrijsku zonu 

604

 

Novi Pazar pokrenuo je plan izgradnje industrijske zone u tom gradu, Izmjenama i dopunama plana generalne regulacije koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve.

Prema planu koji je izradilo JP Zavod za urbanizam grada Novog Pazara i koji se nalazi na javnom uvidu do 25. marta 2020, u sjevernom dijelu Novog Pazara, na ulaznom pravcu u grad, predviđena je gradnja industrijsko-poslovno proizvodne zone, kao i saobraćajne i komunalne infrastrukture. Plan obuhvata i naselja Semenjača, Stražište, Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine.

 

Trenutno, kako je navedeno u dokumentaciji, na predmetnom području nalaze se objekti i mehanizacija preduzeća Novi Pazar – put doo, a osim objekata komunalne infrastrukturne mreže, nema drugih javnih sadržaja. Prostor industrijske zone je prema planu namjenjen privrednim delatnostima iz oblasti poljoprivrede, tekstilne industrije, metalopriređivanja, drvoprerade, hemijske industrije, mašinogradnje, elektro-industrije, a predviđeni su i neproizvodni objekti – objekti trgovine na veliko, sajamski prostori, tržno-poslovni centri, magacino, skladišta, stovarišta, garaže za autobuse i teretnavozila, logistički centri i tehnološki parkovi (poslovni inkubatori), istraživačko-razvojne institucije za vezu privrede i naučnih ustanova, mali proizvodni pogoni, distributivni centri, informatičko-tehnološka i slično.

 

Prema planu, gradiće se i priključne i interne saobraćajnice, čiji će prikaz biti precizno definisan prilikom izrade projektne dokumentacije. S obzirom da je u pitanju industrijsko–poslovna zona, gradsku vodovodnu mrežu treba predvideti isključivo za sanitarno snabdevanje vodom budućih potrošača, dok je za hidrantsku i tehnološku vodu predviđeno korišćenje alternativnih načina snabdevanja vodom. Sa daljim razvojem industrijske zone u Novom Pazaru, primarna i distributivna mreža će se izgraditi u svimpostojećim i planiranim ulicama, do krajnjih korisnika.

 

U planu je i izgradnja fekalnog kolektora od Carske cuprije do Postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda, a napomenuto je i da u budućoj industrijskoj zoni ne postoji izgrađena cevna atmosferska kanalizacija, a recipijent za cevljene sisteme će biti postojeća rijeka (Raška). Predviđena je i gradnja cijelokupne elektroenergetske mreže i trafostanica, kao i rekonstrukcijа postojećih dаlekovodа. Planski cieljevi u oblasti telekomunikacionog sistema su da se (najmanje) udvostruči postojeći broj telefona , obezbjede telefoni za sve privredne subjekte, ustanove, domaćinstva i druge korisnike, i zamenit dotrajala oprema i modernizuje mreža. Najzad, predviđa se gasifikacija šireg područja, uključujući i predmetnu industrijsku zonu, i korišćenje gasa kao “čistog” energenta u ložištima, uz mogućnost korišćenje i alternativne energije.

 

Izvor Sandžak Haber
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.