KOMPLETAN SPISAK ljudi u Crnoj Gori koji su u samoizolaciji: Selektovani po adresi i gradu gde žive

512

KOMPLETAN SPISAK ljudi u Crnoj

Vlada Crne Gore počela da objavljuje imena lica kojima su izdata rešenja o obaveznoj samoizolaciji

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti odlučilo je uz dobijenu saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, da počne da objavljuje imena lica kojima su izdata rešenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. Odluka je , kako sa saopštava, doneta nakon što je utvrđeno da pojedina lica, kojima je po ulasku iz inostranstva u Crnu Goru izrečena ova mera, napuštaju domove izlažući time visokom stepenu rizika sve sa kojima stupaju u kontakt i cijelu Crnu Goru.

-Nacionalno koordinaciono telo je više puta upozoravalo građane, poslednji put sinoć, o ozbiljnosti situacije i neophodnosti poštovanja svih mera, posebno onih o samoizolaciji. Danas je upozorenje uputio i ministar unutrašnjih poslova. I pored apela nadležnih organa uočeno je često kršenje ove mere.Kako snage bezbednosti nigde u svetu ne mogu nadzirati u svakom trenutku svakog građanina koji bi trebalo da je u samoizolaciji, i kako svako lice koje napusti samoizolaciju predstavlja opasnost i za svoju porodicu, a i za celu zajednicu odlučeno je da imena lica u samoizolaciji budu objavljena, ističe se na sajtu Vlade.

Spisak koji će svakodnevno biti ažuriran.

DAŠIĆ MILANKA – 19.3.2020 – ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA BB
IVANOVIĆ SAŠA – 19.3.2020 – ANDRIJEVICA, SLATINA BB

DAPČEVIĆ SEAN – 18.3.2020 – BAR, PEČURICE BB
LOBAREVA MARINA – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
LOBAREV VLADIMIR – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
MARTINIĆ MILA – 18.3.2020 – BAR, 12-C
JELIĆ MARIJA – 18.3.2020 – BAR, BB
BOŠKOVIĆ NADA – 18.3.2020 – BAR, GORNjI BRČELI BB
ČERNIŠOVS ANATOLIJS – 18.3.2020 – BAR, 97
RADOVIĆ AHIDA – 18.3.2020 – BAR, DOBRA VODA BB
DUPLINSKIY ALEXANDR – 18.3.2020 – BAR, PEČURICE BB
VIDAKOVIĆ MARINA – 18.3.2020 – BAR, 7C,ST 31
ĐUROVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – BAR, ČELUGA BB
LEBEDEV VADIM – 18.3.2020 – BAR, ŠUŠANj BB
PUPOVIĆ MIRSAD – 18.3.2020 – BAR, ŠUŠANj BB
OJDANIĆ OGNjEN – 18.3.2020 – BAR, MAKEDONSKA B-3
LEBEDEV OLGA – 18.3.2020 – BAR
KOLIĆ ELMAZA – 18.3.2020 – BAR, ILINO BB
DERVIŠEVIĆ AJŠA – 18.3.2020 – BAR, DUBRAVA 92
OSTOJIĆ BILjANA – 18.3.2020 – BAR, BB
GANTSEVA ALEFTINA – 18.3.2020 – BAR, MIROŠICA BB
GANTSEV VASILII – 18.3.2020 – BAR, MIROŠICA BB
MARTINIĆ IVANA – 18.3.2020 – BAR, 24 NOVEMBRA 12/C
SIMIĆ BOŽIDAR – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
FILIPOVIĆ DOBRANA – 18.3.2020 – BAR, 13
VUKOSAVOVIĆ VELjKO – 18.3.2020 – BAR, VLADIMIRA ROLOVIĆA F-42/A
STEVOVIĆ BOGDAN – 18.3.2020 – BAR, POPA DUKLjANINA 2 A
STEVOVIĆ ALEKSA – 18.3.2020 – BAR, POPA DUKLjANINA 2-A
MARTINIĆ VLADO – 18.3.2020 – BAR, 12/C
ĐULAMEROVIĆ ROBERT – 18.3.2020 – BAR, RENA BB
ŠTURANOVIĆ ANĐELA – 18.3.2020 – BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
VUJANOVIĆ VUK – 18.3.2020 – BAR, RISTA LEKIĆA D-10/22
ĐULAMEROVIĆ EDVIN – 18.3.2020 – BAR, RENA BB
ĐULAMEROVIĆ ZLATAN – 18.3.2020 – BAR, RENA BB
KAPLANOVIĆ SANDRA – 18.3.2020 – BAR, 3
KAPLANOVIĆ SANDRA – 19.3.2020 – BAR, 3
RADOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, BB
NIŠAVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANj BB
ARUČEVIĆ NAZIRE – 19.3.2020 – BAR, BOBOVIŠTE BB
DABOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, ZALjEVO BB
ROMČEVIĆ DRAGANA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 2
POPOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
LUKOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 24
KONATAR VESELIN – 19.3.2020 – BAR, BB
KONATAR MILENA – 19.3.2020 – BAR, SUTOMORE BB
KONATAR ĐURĐINA – 19.3.2020 – BAR, BB
BRKANOVIĆ ĐULIJA – 19.3.2020 – BAR, PEČURICE BB
KAPLANOVIĆ EDINA – 19.3.2020 – BAR, KUNjE BB
BRKANOVIĆ SABRIJA – 19.3.2020 – BAR, PEČURICE BB
VUKOVIĆ MILISAV – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
OSTOJIĆ LjILjANA – 19.3.2020 – BAR, BR2
OSTOJIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – BAR, BB
DEVIĆ DUŠAN – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
VUKMANOVIĆ KATARINA – 19.3.2020 – BAR, AHMETOV BRIJEG 3/23
ĐUROVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BAR, BB
VUČIĆEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BAR, POPOVIĆI 31
JOKANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 43
ORLANDIĆ MILKA – 19.3.2020 – BAR, JOVANA STOJANOVIĆA 4
ŽAGAR MARIJA – 19.3.2020 – BAR, MARŠALA TITA C16
VUKOTIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – BAR, MARŠALA TITA C-16 A-32
VOJVODIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – BAR, POLjE 37
POPOVIĆ NAĐA – 19.3.2020 – BAR, BB
BRNjADA MITAR – 19.3.2020 – BAR, SAVE KOVAČEVIĆA 38
KARIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36-4
PAVLOVIĆ MIDIA – 19.3.2020 – BAR, OROVO 132
MIĆUNOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANj 27
MIĆUNOVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANj 27
RANKOVIĆ RADISAV – 19.3.2020 – BAR, 174
ORLANDIĆ MILORAD – 19.3.2020 – BAR, ILINO BB
ORLANDIĆ MLADOMIRKA – 19.3.2020 – BAR, ILINO BB
TOMANOVIĆ SANjA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6
STANIŠIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – BAR, MIŠIĆI BB
CEKOVIĆ ZORICA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 129
TOMANOVIĆ VESKO – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19
PERAZIĆ MILENA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 129
SPAIĆ MILAN – 19.3.2020 – BAR, MILA BOŠKOVIĆA 12A
MARĐONOVIĆ KATARINA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANj 124
ARUČEVIĆ NAZIRE – 19.3.2020 – BAR, BOBOVIŠTE BB
TOMANOVIĆ VELjKO – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6/1
TOMANOVIĆ SARA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19
DABOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, ZALjEVO BB
TOMANOVIĆ ANjA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 19
DUPLjAK AJNA – 20.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
DROBNjAK MILjANA – 20.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB
ŠIŠEVIĆ SIMO – 20.3.2020 – BAR, POPA DUKLjANINA 2
NIKPALjEVIĆ JELENA – 20.3.2020 – BAR, MAKEDONSKA 15

ĐUKIĆ SANELA – 18.3.2020 – BERANE, 24
ADROVIĆ ERNAD – 18.3.2020 – BERANE, BB
SKENDEROVIĆ DžEKO – 18.3.2020 – BERANE, BB
BABAČIĆ ENES – 18.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 76
RADIČEVIĆ NENAD – 19.3.2020 – BERANE, BB
ADROVIĆ ELDIN – 19.3.2020 – BERANE, BB
ŠEKULARAC STANICA – 19.3.2020 – BERANE, KURIKUĆE BB
TRIFUNOVIĆ ŽELjKO – 19.3.2020 – BERANE, BB
ĐURIŠIĆ JELENA – 19.3.2020 – BERANE, POLICA BB
ŠUNTIĆ KENAN – 19.3.2020 – BERANE, BB
ŠUNTIĆ SENADA – 19.3.2020 – BERANE, BB
ŠUNTIĆ ESAD – 19.3.2020 – BERANE, BB
ŠABOTIĆ SUAD – 19.3.2020 – BERANE, POLIMSKA BB
MIĆOVIĆ JOVAN – 20.3.2020 – BERANE, BB
VASOVIĆ RANKO – 20.3.2020 – BERANE, BB
ADROVIĆ HAMO – 21.3.2020 – BERANE
MIJOVIĆ DARKO – 21.3.2020 – BERANE, BRANKA DELETIĆA 8
PANTOVIĆ VESKO – 21.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2
PANTOVIĆ VESKO – 21.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2

VREVA SENAD – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, ZMINAC BB
MURATOVIĆ SENADA – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, RASOVO BB
KORAĆ SENADIJA – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, ŽIVKA ŽIŽIĆA 9
EROVIĆ ELDIN – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, PODA BB
DAMJANOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, TOMAŠEVO BB
MADžGALj SABAHETA – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, NEDAKUSI BB
RANITOVIĆ RADE – 18.3.2020 – BIJELO POLjE, NjEGNjEVO BB
KNEŽEVIĆ BRANISLAV – 18.3.2020 – BIJELO POLjE
ALILOVIĆ HARIZ – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, NEDAKUSI BB
ĐUROVIĆ HELENA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
ČUJOVIĆ PAVLE – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
MEĐEDOVIĆ ANIDA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
PEROŠEVIĆ VIKTOR – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, NIKICE KNEŽEVIĆA BB
RAIČEVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, KRUŠEVO BB
HASKOVIĆ HAFIZ – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, MOJSTIR BB
LUTOVAC GORANA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, RAKONjE BB
LUTOVAC PREDRAG – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, RAKONjE BB
KRUŠKIĆ TEODORA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA BB
BEKTAŠEVIĆ ESAD – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, NEDAKUSI BB
BOŠKOVIĆ MILKA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, TOMAŠEVO BB
GOLUBOVIĆ VUKOSAV – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, LjEŠNICA BB
ŠĆEKIĆ MARKO – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, KRUŠEVO BB
JELIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2
LUTOVAC SLAVICA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, LOZNA BB
JELIĆ STEFAN – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2
JELIĆ SLOBODAN – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2
KALIĆ SEMIR – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
ŽIVKOVIĆ NENAD – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, CRNČA BB
BUBANjA MILOŠ – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, LOZNA BB
ĐURĐEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, RAKONjE BB
SARIĆ NATALIJA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, NEDAKUSI BB
RADOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, NEDAKUSI BB
VLAOVIĆ NINA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, RAKONjE BB
GUREŠIĆ SRĐAN – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, CRNČA BB
KANALIĆ MIRVAD – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, SUTIVAN BB
IDRIZOVIĆ ESAD – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA 27
IDRIZOVIĆ ERNAD – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA BB
KORAĆ ŽELjKO – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BABIĆA BRIJEG BB
FURTULA TAMARA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
FURTULA VUK – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, 12
KLjAJEVIĆ MARKO – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, LjEŠNICA BB
DROBNjAK JOVANA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, BB
GUDOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA 70
KOVAČEVIĆ MLADEN – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L4/1
SMOLOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, KRUŠEVO BB
RADOJEVIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, SLOBODE BB
BOŽOVIĆ DUŠICA – 19.3.2020 – BIJELO POLjE, RASOVO BB
LjUCA SMAJO – 20.3.2020 – BIJELO POLjE, POTKRAJCI BB
BALIĆ TAHIR – 20.3.2020 – BIJELO POLjE, RASOVO BB
BALIĆ KARENFILA – 20.3.2020 – BIJELO POLjE, RASOVO BB
RADOJEVIĆ MILORAD – 20.3.2020 – BIJELO POLjE, RAVNA RIJEKA BB
ADROVIĆ ENES – 21.3.2020 – BIJELO POLjE, LjEŠNICA BB
MUJANOVIĆ MELjO – 21.3.2020 – BIJELO POLjE, ĆUKOVAC BB

ĆULAFIĆ MARIJANA – 18.3.2020 – BUDVA, SREMSKOG FRONTA BB
BAROVIĆ ŽELjKO – 18.3.2020 – BUDVA, BULjARICA BB
VIDOJEVIĆ NADA – 18.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB
VIDAKOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – BUDVA, BB
KOROLEV DENIS – 18.3.2020 – BUDVA, LAPČIĆI BB
ROVČANIN SVETLANA – 18.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB
SAVU SECIL – 18.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
MILIĆEVIĆ TEODORA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX
MILIĆEVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – BUDVA, B.B.
KOVAČEVIĆ STEFAN – 18.3.2020 – BUDVA, MORNARSKA 1
DELIĆ ANjA – 18.3.2020 – BUDVA, BB
RAJKOVIĆ STRAHINjA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA BB
GARIĆ VLADANA – 18.3.2020 – BUDVA, 2
ĐURKOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43
ĐURKOVIĆ MIRELA – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43/6
BAJČETA NOVAK – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX
GREGOVIĆ LAZAR – 18.3.2020 – BUDVA, BULjARICA BB
VUČINIĆ MILICA – 18.3.2020 – BUDVA, BB
ZEC ANDREJ – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 2
KENTERA IVA – 18.3.2020 – BUDVA, 13 JULA 11
IVKOVIĆ INES – 18.3.2020 – BUDVA, GOSPOŠTINA 1
LOVRIĆ ANDREJ – 18.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB
BALABUŠIĆ BALŠA – 18.3.2020 – BUDVA, VRANjAK 8
JEREMIĆ SLAVEN – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43/VI
SHYMKUS NATALLIA – 18.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
SHYMKUS HANNA – 18.3.2020 – BUDVA, BABIN DO BB
STOJADINOVIĆ LjUBICA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 4
BEGOVIĆ LIDIJA – 18.3.2020 – BUDVA, ROZINE 18
SHTYVELBAND ANNA – 18.3.2020 – BUDVA
ŠĆEPANOVIĆ KSENIJA – 18.3.2020 – BUDVA, BUDVA BB
ĆETKOVIĆ PETAR – 18.3.2020 – BUDVA, SVETOSTEFANSKA 2
GRBOVIĆ ZORKA – 18.3.2020 – BUDVA, LAZI BB
GRBOVIĆ LUKA – 18.3.2020 – BUDVA, LAZI BB
BOJKOVIĆ DUŠICA – 19.3.2020 – BUDVA, 1
BOJKOVIĆ MANDA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT 16
GILIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BUDVA
KOVAČ JELENA – 19.3.2020 – BUDVA, PRAŠKA 2 A
PAJOVIĆ KRSTO – 19.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB
FRANETA JOVAN – 19.3.2020 – BUDVA, 35
BOŽOVIĆ SAVO – 19.3.2020 – BUDVA, BABALONIJA BB
BOJKOVIĆ MANDA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT 16
NIKLANOVIĆ TOMISLAV – 19.3.2020 – BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10
STOJKOVIĆ DRAGOMIR – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT
DRAŠKOVIĆ ANASTASIJA – 19.3.2020 – BUDVA, BB
SPALEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BUDVA, BB
TRIPKOVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – BUDVA, LAZI BB
VUKOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – BUDVA, BIJELI DO BB
CHEBOTAREV MAKSIM – 19.3.2020 – BUDVA, ŽRTAVA FAŠIZMA BB
JOVANOVIĆ MIKA – 19.3.2020 – BUDVA, BB
VASOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BUDVA, 6
MEDIGOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BUDVA, BB
BOJKOVIĆ VOJIN – 19.3.2020 – BUDVA, 1
SPASOJEVIĆ PREDRAG – 19.3.2020 – BUDVA, BB
MEDIGOVIĆ MIROSLAVA – 19.3.2020 – BUDVA, 18/8
MEDIGOVIĆ MIJODRAG – 19.3.2020 – BUDVA, BB
BAJKOVIĆ DANKA – 19.3.2020 – BUDVA, TRG SLOBODE 6
BAJKOVIĆ STEVO – 19.3.2020 – BUDVA, TRG SLOBODE 6
BOŽOVIĆ PETAR – 19.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA BB
VUJOVIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – BUDVA, BIJELI DO BB
AKBULUT HASAN – 19.3.2020 – BUDVA, BABIN DO BB
MARTINOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BUDVA, ZMAJEVA 4
MILAČIĆ FILIP – 19.3.2020 – BUDVA, 46
BOŠKOVIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA 9
BOŠKOVIĆ DEJANA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA 9/5
NIKOLIĆ SARA – 19.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR 2
KALOŠTROVIĆ SARA – 19.3.2020 – BUDVA, BREŽINE BB
KALOŠTROVIĆ SOFIA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA BB
KALOŠTROVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA B.B.
STOJIČIĆ MILE – 19.3.2020 – BUDVA, VELjI VINOGRADI BB
BAĆEVIĆ OGNjEN – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
BAĆEVIĆ NOVKA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
BAĆEVIĆ LjUBIŠA – 19.3.2020 – BUDVA, VELjI VINOGRADI BB
LAKIĆ DARJANA – 19.3.2020 – BUDVA, BB
JOVANOVIĆ TANjA – 19.3.2020 – BUDVA, 11
ANDROVIĆ VASO – 19.3.2020 – BUDVA, 17
VUKOVIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – BUDVA, BEČIĆI B.B.
SUROVYKIN VITALII – 19.3.2020 – BUDVA, FILIPA KOVAČEVIĆA B.B.
SUROVYKINA OLENA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB
ZVICER MILOŠ – 19.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 200
BOJANIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – BUDVA, VELjI VINOGRADI BB
BORETA PETRA – 19.3.2020 – BUDVA, BB
BAJKOVIĆ LEA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
BAJKOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
VUKOVIĆ VLADO – 20.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX
PIĆAN MILKA – 20.3.2020 – BUDVA, LASTVA BB
PIĆAN BOJANA – 20.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB
PIĆAN RATKO – 20.3.2020 – BUDVA, JAZ BB
KRALj ALEKSANDAR – 20.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB
NOVAKOVIĆ DRAGAN – 20.3.2020 – BUDVA, LASTVA BB

LOMPAR DANIJELA – 18.3.2020 – CETINjE, DONjI KRAJ 56
BOŽOVIĆ BOŽIDAR – 18.3.2020 – CETINjE, 172
KOKOTOVIĆ VIDO – 18.3.2020 – CETINjE, BJELOŠI BB
STANIŠIĆ KATARINA – 18.3.2020 – CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 79
VUKČEVIĆ MAKSIM – 18.3.2020 – CETINjE, 69
OTAŠEVIĆ NADA – 18.3.2020 – CETINjE, NIKOLE LEKIĆA 13
OTAŠEVIĆ DUŠKO – 18.3.2020 – CETINjE, NIKOLE LEKIĆA 13
GAZIVODA NIKO – 19.3.2020 – CETINjE, VUKA MIĆUNOVIĆA 32
OĆIĆEK MLADEN – 19.3.2020 – CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA BB
VUJOVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – CETINjE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BB
BUJIŠA BOŽIDAR – 19.3.2020 – CETINjE, LOVĆENSKA BB
BRACANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – CETINjE, 54
KRIVOKAPIĆ MILEVA – 19.3.2020 – CETINjE, 6
KRIVOKAPIĆ MILANKA – 19.3.2020 – CETINjE, HUMCI 48
KRIVOKAPIĆ ZDRAVKO – 19.3.2020 – CETINjE, S-54
JABLAN MILICA – 19.3.2020 – CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 61
ĐUROVIĆ BOGDAN – 19.3.2020 – CETINjE, 95
KAPIČIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – CETINjE, 3
KAPIČIĆ MARIJA – 19.3.2020 – CETINjE, 3
VUJANOVIĆ NIKŠA – 19.3.2020 – CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 83
TATAR OLIVERA – 19.3.2020 – CETINjE, HUMCI BB
PERIŠIĆ MIRKO – 19.3.2020 – CETINjE, NIKOLE LEKIĆA BB
SIMOVIĆ GOJKO – 19.3.2020 – CETINjE, DONjI KRAJ 7
OĆIĆEK MLADEN – 19.3.2020 – CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA BB
VUJOVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – CETINjE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BB
MARTINOVIĆ DRAGAN – 20.3.2020 – CETINjE, DONjI KRAJ BB
LjEŠKOVIĆ JASMINA – 20.3.2020 – CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 97
LjEŠKOVIĆ NEBOJŠA – 20.3.2020 – CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 97
RADOMAN DEJAN – 21.3.2020 – CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 51
RADOMAN IVA – 21.3.2020 – CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 51
BIGOVIĆ NIKOLA – 21.3.2020 – CETINjE, DUBOVIK BB

DAVIDOVIĆ MARKO – 18.3.2020 – DANILOVGRAD, DONjI MARTINIĆI BB
GAJEVIĆ DANILO – 18.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB
ĐUROVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, ĆURILAC BB
BOŽOVIĆ DRAGANA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, KLIKOVAČE BB
ČOLIĆ PETAR – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, JASTREB BB
DEDIĆ MARKO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRBE bb
STOJANOVIĆ BALŠA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB
MIŠKOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, MIJOKUSOVIĆI BB
DRAGOVIĆ RADOVAN – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRLIĆ BB
ŠĆEPANOVIĆ SANjA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRUDA BB
RAKOVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GLAVICA BB
JOVOVIĆ VLADO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB
POPOVIĆ KRSTO – 20.3.2020 – DANILOVGRAD, GLAVICA BB
CREPULjAREVIĆ DRAGOŠ – 20.3.2020 – DANILOVGRAD, BB
+++++++++++++++++++
ČEPIĆ PAVLE – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 19
SAVIĆEVIĆ VJERA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA 63/A
LAZOVIĆ SOFIJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB
MOSKOVLjEVIĆ VLADISAV – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 19
TADIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUMBOR 17
SIMOVIĆ BORISLAV – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA B-III/1
GORANOVIĆ NOVKA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, TOPLA III-BB
ZUROVAC NEMANjA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 34
TATALOVIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 41.
KAHRAMAN NAZIM – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB
SPAIĆ KATARINA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 31
KOMATINA ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 22
KOLMAN DANILO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE BB
BABOVIĆ ZORANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 104
DRAŽOVIĆ NAĐA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 68.
JELOVAC ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 14.
RATKOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 60
VUKALOVIĆ MIRELA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, II DALMATINSKE BRIGADE 9.
PAŠIĆ JOVAN – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SAVA ILIĆA 18
VUKOTIĆ KRSTO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
TAGANOVIĆ REDžEP – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BB
VUJADINOVIĆ RADENKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB
SADžAK TEODORA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 5
STANIŠIĆ LjILjANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 04
KRASHEVSKY SERGEY – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ORJENSKOG BATALjONA
RADAN JANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 68.
VUKAJLOVIĆ GAVRILO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SARAJEVSKA 2
SUŠIĆ DANICA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 138/2
BARBAREZ JELA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BB
BUMBAR DRAGO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 13
GRKOVIĆ NOVO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 61
NOGULOVIĆ ŠPIRO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, LOZNIČKA 48
ROGAČ ILINKA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30
ZARUBICA MAKSIM – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 118
ROGAČ ŽELjKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30
MILENTIJEVIĆ MILjA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
KOVAČEVIĆ ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI
VUČINIĆ BERNADETTE – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
VUČINIĆ NEBOJŠA TEO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
MARTIĆ RUŽICA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.
MARTIĆ DALIBOR – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.
DRAGOVIĆ SANjA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE BRATIĆA
GOLOVINA YULIA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BB
SAMSONOV VLADIMIR – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BB
IVANOVIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
MARKOVIĆ INES MILA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
ĐURKOVIĆ NATALIJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI
MURIŠIĆ DRAGANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.
KUJAČIĆ ANDREJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.
MURIŠIĆ SIMO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.
MURIŠIĆ MILORAD – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.
KUJAČIĆ ŽELjKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.
ILIĆ ISIDORA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 2
RADOJIČIĆ MARKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, TRG MARŠALA TITA 6
DEDEJIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB
ZARUBICA BILjANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 15
ZARUBICA KSENIJA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 15
SUBOTIĆ VESKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA 40
VAREZIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, OSJEČKA 1/A
SUBOTIĆ TIJANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB.
PETKOVSKA KATARINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANjALUČKA 2/5
PETKOVSKI ZORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANjALUČKA 2
PETKOVSKI DRAGAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANjALUČKA 02
KARAN NIKOLINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA BB
ĐURKOVIĆ RATKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 31/7
ĐORĐEVIĆ NICCO-BOSSY – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NjIVICE 10
LUČIĆ SANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NjIVICE 10
LUČIĆ DRAGOJLA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, STIJEPA ŠARENCA 17
PAJKOVIĆ NEDELjKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NARODNOG FRONTA 31
SAMARDžIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 48/A
SAMARDžIĆ MARKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 72
KENjIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB
MIHAJLOVIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.
MIHAJLOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.
LALIĆ BRANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, JANKA BEKA 22
DEDEJIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB
PETKOVSKA DUNjA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANjALUČKA 02
RAŠOVIĆ SLAĐANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 27.
VICO DARINKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB
IVANOVSKI ANĐELA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA C-19
VOJVODIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB
RADANOVIĆ JANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 55
MIŠKOVIĆ MIRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, TREBINjSKA BB
GAGOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 37.
DABOVIĆ BOGDAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 108
IVANOVSKI MILA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA C-19
DABIŽINOVIĆ NEVENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 31
DABIŽINOVIĆ NEVENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 31
NOVITOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BB
PEŠIKAN ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA BB.
VUJNOVIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUMBOR 99.
JOKIĆ MILKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB
JOKIĆ-ZEČEVIĆ JULKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB
JABLAN SANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA 123
DENDA ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 72
KOVAČEVIĆ JELENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27
UKROPINA ŽELjKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB.
UKROPINA DIJANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB
UKROPINA MILOŠ – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI bb.
KLICOV FILIP – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 4.
BOJANIĆ BRANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRBIĆA 16
LAKIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 35
KOVAČEVIĆ GORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27
GARDAŠEVIĆ PETAR – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA 149.
ROBINSON MICHAEL JOHN – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI 8
ZARUBICA SAVO – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, 15
JOVOVIĆ MILOŠ – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, SUŠĆEPAN BB.
PRANČIĆ IVAN – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB
PRANČIĆ LjILjANA – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB
ZARUBICA TIJANA – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, 15
PEJOVIĆ DRAGOLjUB – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA 254A

RADOVIĆ ANGELINA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, GORNjI PAŽANj BB
ANĐELIĆ DRAŽEN – 19.3.2020 – KOLAŠIN, MIRKA VEŠOVIĆA 8
RADOVIĆ BRATOLjUB – 19.3.2020 – KOLAŠIN, GORNjI PAŽANj BB
VUJISIĆ SNEŽANA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, BREZA B.B.
SIMONOVIĆ MARKO – 19.3.2020 – KOLAŠIN, TRG VUKMANA KRUŠČIĆA 10
ADžIĆ SONjA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, MATEŠEVO BB

BURIĆ MILICA – 18.3.2020 – KOTOR, MUO BB
TAVUKCUOGLU SIMAY – 18.3.2020 – KOTOR, KAVAČ BB
GOJKOVIĆ ANjA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB
MILOJKO SLAĐANA – 19.3.2020 – KOTOR, BB
MILOJKO IVANA – 19.3.2020 – KOTOR, BB
ROSANDIĆ MILICA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB
KAŠĆELAN ZORAN – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
ROSANDIĆ MARINA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB
MARKOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.
MILjENOVIĆ DANIJELA – 18.3.2020 – KOTOR, BB
SAVIĆ SLAVKA – 18.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.
MILjENOVIĆ KRISTINA – 18.3.2020 – KOTOR, BB
DANČULOVIĆ ANA – 18.3.2020 – KOTOR, BB
KRIVOKAPIĆ JELKA – 18.3.2020 – KOTOR, STARI GRAD BB.
ŠTAMPIĆ SNEŽANA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.
ŠTAMPIĆ BOŽIDARKA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB
JOVIĆEVIĆ ANĐELA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
ALEKSIĆ OLjA – 18.3.2020 – KOTOR, KAMP BB
TUJKOVIĆ MILjANA – 18.3.2020 – KOTOR, NALjEŽIĆI BB
LjESAR TAMARA – 18.3.2020 – KOTOR, RAKITE 1
RUŽIĆ BRANISLAV – 18.3.2020 – KOTOR, RAKITE 1/8
PAVIĆEVIĆ ANDRA – 18.3.2020 – KOTOR, L8/1
ŽIVKOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – KOTOR, DONjI ORAHOVAC BB
ĐURANOVIĆ SAŠA – 18.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.
TOMIĆ VIDOSAVA – 18.3.2020 – KOTOR
MAČIĆ ANjA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
DRAŠKOVIĆ ANDREA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
STANOVČIĆ MAŠA – 18.3.2020 – KOTOR, 9
ČUČKOVIĆ TROJAN – 18.3.2020 – KOTOR, RISAN BB
ČIZMOVIĆ SARA – 18.3.2020 – KOTOR, STARI GRAD 316
VLAHOVIĆ SANDRA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
BOJANIĆ ENA – 18.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NjIVE BB
KRALj NIKOLETA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
IVOVIĆ DIVNA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE 265
IVOVIĆ DANICA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.
RAJMAN MARIA – 18.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NjIVE BB
GOJKOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI
DENDE ISAK – 18.3.2020 – KOTOR
TAVBERIDZE LASHA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
POPOVIĆ DANICA-GAIA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA 17
GRAČANIN ILIJA – 19.3.2020 – KOTOR, NOVO NASELjE C 8
ČOVIĆ MAŠAN – 19.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE K2 A4
MAČIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – KOTOR, DUB BB
MARINIĆ ŽELjKO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB
RADOJIČIĆ ZAGORKA – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB.
SAMARDžIĆ NAĐA – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB
NEDIĆ ZORAN – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB
HANIĆ ALMIR – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN bb
MIĆUNOVIĆ VUKOSAVA – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE V/2
NIŠAVIĆ TEODORA – 19.3.2020 – KOTOR, BB
ČOVIĆ MATIJA – 19.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE K-2
BOJOVIĆ MIĆO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI 20.
ČUKIĆ GOJKO – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE BB
LAZOVIĆ MIA – 19.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NjIVE BB
TEŠOVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – KOTOR, BB
LAZOVIĆ SONjA – 19.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NjIVE BB.
KRSTIČEVIĆ BILjANA – 19.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.
MRŠULjA IVAN – 19.3.2020 – KOTOR, SUTVARA BB
ADžIĆ VELjKO – 19.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
TOMIČIĆ JOVANA – 19.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB
BRKANOVIĆ SANDRA – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE L1/2
MAČIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – KOTOR, DUB BB
MILOŠEVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB
MARINIĆ ŽELjKO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB
LjUTIĆ BOJAN – 20.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB.
MARAŠ BOŠKO – 20.3.2020 – KOTOR, ŠKALjARI BB.

ŠĆEPANOVIĆ JAGOŠ – 18.3.2020 – MOJKOVAC, DONjA POLjA BB
MORAČANIN STEFAN – 18.3.2020 – MOJKOVAC, GORNjA POLjA BB
TOMOVIĆ NEMANjA – 18.3.2020 – MOJKOVAC, BB
DELIĆ DUŠKO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, TUTIĆI BB
VUKOVIĆ MILAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC
ŠĆEPANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BB
ŠĆEPANOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BB
ŠĆEPANOVIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – MOJKOVAC, MALIŠE DAMJANOVIĆA BB
KRGOVIĆ SVETLANA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, RUDARSKO NASELjE BB
KRGOVIĆ SIMEUN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, RUDARSKO NASELjE BB
VUKOVIĆ ANĐA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, DUŠANA TOMOVIĆA BB
VUKIĆEVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA 11
ZEJAK SLOBODAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, TUTIĆI BB
VUJIČIĆ RISTO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, JUŠKOVIĆA POTOK BB
VLAOVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, NjEGOŠEVA BB
DULOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, VALjEVSKA BB
RAKOČEVIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – MOJKOVAC, NEMANjIĆA BB
BRAJKOVIĆ SRETO – 20.3.2020 – MOJKOVAC, PODBIŠĆE BB

BRKULjAN GORAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, MRKOŠNICA 12
MUSOVIĆ MIA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 19
VUČINIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, LAZARA SOČICE 5B
VELIČKOVIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, BEOGRADSKA AB1/2
KRIVOKAPIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAČANIČKA 1/10
MOSKOVLjEVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, NjEGOŠEVA 111
ČANOVIĆ SAVO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 7/3
NIKČEVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA S-115
ČANOVIĆ VLADAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 3/7
ĐEDOVIĆ MIRKO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ĆEMENCA BB
NIKOLIĆ MILOŠ – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ZAVRH BB
KARADžIĆ MILAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB
RAŽNATOVIĆ ANjA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, S2/2
GREDIĆ KSENIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA BB
KOMATINA NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAČANIČKA BB
NIKČEVIĆ LIDIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 115/1
ZORIĆ DUŠAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, NARODNE OMLADINE 4/1
JOKIĆ NIKOLINA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GUDELjSKA 49
SUDžUM LAZAR – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 18
DRINČIĆ MARKO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, BISTRIČKA 92
RADOVIĆ MILAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, VIDROVAN BB
DELIĆ-VUKIĆEVIĆ ANA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, I/133
NIKČEVIĆ DEJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŽELjEZNIČKA 2
DUBLjEVIĆ BORIS – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 2
BOJOVIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA BB
MIJAJLOVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠKOLSKA VI/5
JELIĆ SVETLANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12
JELIĆ MILE – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12
JELIĆ SAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12
DUBLjANIĆ MIŠO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, NOVICE CEROVIĆA 5
ĐURKOVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 7
PEKOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 24
RADULOVIĆ DARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA 1
DAČEVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BB
JANjIĆ MILICA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DJURA SALAJA 1
TOMAŠEVIĆ ŽELjKA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB
TOMAŠEVIĆ TOMAŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB
TOMAŠEVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB
ŽIVKOVIĆ TEODORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE POPOVIĆA BB
DERETIĆ JOVANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3
KANDIĆ ANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA 27
PEROVIĆ IVONA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MARKA BILjURIĆA 5
BLEČIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PUT PORED BISTRICE BB
MIJANOVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VIDROVAN BB
PEROVIĆ IVAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BEOGRADSKA S1/1
KOPRIVICA ISIDORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 3 B
BOŽOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOČANI BB
BALETIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 36
MAROJEVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BORISLAVA PEKIĆA 9
ANDRIJAŠEVIĆ JANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27
ANDRIJAŠEVIĆ LUKA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27
TOMAŠEVIĆ NENAD – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB
GILjEN DIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MOKRA NjIVA 8
KOPRIVICA ANASTASIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 3 B
KUJUNDžIĆ MILENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P+4
RAKOJEVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠTROSMAJEROVA BB
KRSMANOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 4
MUŠIKIĆ SARA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA BB
GILjEN JELENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MOKRA NjIVA 8
TADIĆ NOVICA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC
IVANOVIĆ ISIDORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, GREBICE BB
LjEŠKOVIĆ TIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, T-10
BARJAKTAROVIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB
VUČIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠKOLSKA 10
TAMBUR STEFAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA BB
ĐUKANOVIĆ BORIS – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA 16/1
VUJOVIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 49
BOŽOVIĆ MAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DANILA BOJOVIĆA BB
BALIĆ MILORAD – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI 236
JOVOVIĆ BILjANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUKA KARADžIĆA 82
GEZOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB
MIJATOVIĆ RADMILA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC BB
BOGDANOVIĆ NINA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 28
MIĆUNOVIĆ SARA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, S4/2
DERETIĆ MAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3
KOSTIĆ TIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MIOLjE POLjE BB
NIKOLIĆ MILjANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P-735
KOSTIĆ MARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DUČICE BB
ROJEVIĆ RAJKO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 20
KRIVOKAPIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JELE ANDRIJAŠEVIĆ 2
KARADžIĆ MILIVOJE – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, T-10
ŠLjIVIĆ DANILO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 673
VUJAČIĆ JOVAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAHOVO BB
SIBINČIĆ JELENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1
SIBINČIĆ BOJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 1
VUJAČIĆ SUZANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BB
JOKIĆ UROŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DUČICE BB
BOJOVIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA BB
PEJOVIĆ ALEKSA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 4D
SIBINČIĆ NAĐA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1
KECOJEVIĆ RISTAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RELEJSKA II 35
SAMARDžIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, GREBICE BB
BOJOVIĆ MITAR – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA
MIJOVIĆ MILINKO – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RUDARSKA 8
KASALICA NEĐELjKO – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC BB
SJEKLOĆA PETAR – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, OŠTROVAC 59
MILIĆ MIROSLAV – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDOŠKA BB
BJELICA STEFAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, JANKA VUKOTIĆA 34
KNEŽEVIĆ OSTOJA – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, PETROVIĆI BB
MIĆUNOVIĆ MARIJA – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, KRUPAČKA 1
RADUNOVIĆ NIKOLA – 21.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 3

AHMEMULIĆ ALMAS – 19.3.2020 – PLAV, BB
REDžIĆ ALEN – 19.3.2020 – PLAV, BB

ANĐUŠIĆ FILIP – 18.3.2020 – PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB
SAVIĆ GORAN – 18.3.2020 – PLjEVLjA, BOLjANIĆI BB
ĆUZOVIĆ ĐORĐIJE – 18.3.2020 – PLjEVLjA, L-7/66
ĆUZOVIĆ MILE – 18.3.2020 – PLjEVLjA, L-7/66
MIJATOVIĆ BORKA – 18.3.2020 – PLjEVLjA, ŠULA BB
BATURAN DRAGOSLAV – 18.3.2020 – PLjEVLjA, METALjKA BB
TANASKOVIĆ RAJKO – 18.3.2020 – PLjEVLjA, METALjKA BB
BOROVIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 4
TANASKOVIĆ MARKO – 18.3.2020 – PLjEVLjA, METALjKA BB
TANASKOVIĆ SVETLANA – 18.3.2020 – PLjEVLjA, METALjKA BB
BOROVIĆ DRAGO – 18.3.2020 – PLjEVLjA, BOLjANIĆI BB
STANIMIROVIĆ KRSTO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, ZLATIBORSKA 5
ĆURČIĆ GORAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, ODžAK BB
ŠLjUKIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, VELIMIRA JAKIĆA 45
PUČIJAŠEVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – PLjEVLjA, VASA ČARAPIĆA 27
ĆAĆIĆ VALENTINA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BB
KOVAČEVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 7
PEJOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PLjEVLjA, JNA 1
KOVAČEVIĆ TAMARA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BB
JESTROVIĆ ZORA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, GORNjI MOĆEVAC I/4
SAVIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, VELIMIRA JAKIĆA 11
POPOVIĆ SLAĐANA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 19
ČEPIĆ MILOVAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, GLISNICA BB
VUKOVIĆ ALEKSA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, BORAČKA GM5/9
PAPIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PLjEVLjA, BB
BELjKAŠ OGNjEN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, NjEGOŠEVA 53
KOTLAJA ALEKSA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MILOŠA TOŠIĆA 7
DEVEDžIĆ SLAVKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 5/1
KOVAČEVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 11
VUKOVIĆ NEMANjA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, NARODNE REVOLUCIJE 85
KNEŽEVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, VLATKA SAMARDžIĆA 7
SVRKOTA TAMARA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, DRVARSKA BB
TOŠIĆ DANILO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KOZARAČKA BB
KNEŽEVIĆ BOŽO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 5
VRANEŠ PAVLE – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MIRKA PEJATOVIĆA 1A
DUJOVIĆ MILIĆ – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KATIĆEVA 2
ĆURČIĆ GORAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, ODžAK BB
LAKOVIĆ ŽARKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MILA PERUNIČIĆA 47/5
GVOZDENOVIĆ SLAVOLjUB – 19.3.2020 – PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB
KOVAČEVIĆ DAVID – 19.3.2020 – PLjEVLjA, AVALSKA BB
LALOVIĆ RADOVAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 4
SVRKOTA NIKOLIJA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BB
SOKOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, BB
PURIĆ DANIJELA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MARKA MILjANOVA BB
VEMIĆ JOVAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MILOŠA TOŠIĆA 9
KRVAVAC DRAGOLjUB – 19.3.2020 – PLjEVLjA, ŠLjUKE BB
ANĐUŠIĆ BALŠA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, BB
KNEŽEVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BB
ĐONDOVIĆ MILAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, 3
ĐONDOVIĆ IVANA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BB
PLjEVALjČIĆ SLAVIŠA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BB
ČEPIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KOMINE BB
GOLUBOVIĆ PREDRAG – 19.3.2020 – PLjEVLjA, MILA PERUNIČIĆA 45/5
ČEPIĆ MILICA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KOMINE BB
ČEPIĆ IVANA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KOMINE BB
ČEPIĆ VUKSAN – 19.3.2020 – PLjEVLjA, KOMINI BB
GOGIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PLjEVLjA, ŽIDOVIĆI BB
JOKSOVIĆ NENAD – 20.3.2020 – PLjEVLjA, OTILOVIĆI BB
JOKSOVIĆ IVANA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, OTILOVIĆI BB
JOKSOVIĆ BALŠA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, OTILOVIĆI BB
ĐAČIĆ NADA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, KOMINI BB
BAJIĆ BOBAN – 20.3.2020 – PLjEVLjA, MRZOVIĆI BB
ĐUROVIĆ SAŠA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, GREVO BB
LAKOVIĆ DUŠICA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, 5
TOŠIĆ MARINA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, VUKA KNEŽEVIĆA BB
TOŠIĆ MARINKO – 20.3.2020 – PLjEVLjA, 28
TANjEVIĆ SLAVKO – 20.3.2020 – PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB
TANjEVIĆ STOJANKA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27
TANjEVIĆ STANKA – 20.3.2020 – PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27
+++++++++++++++++++
BARJAKTAROVIĆ MARKO – 18.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/17
RADOSAVOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, ORJENSKA 72
VUČEKOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 127
RADONČIĆ FATIMA – 18.3.2020 – PODGORICA, 129
VUKAŠINOVIĆ BORIS – 18.3.2020 – PODGORICA, NjEGOŠEVA 7
MILIĆ JUGOSLAVA – 18.3.2020 – PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 12
LEKOVIĆ LjILjANA – 18.3.2020 – PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 80
ČEJOVIĆ ĐORĐE – 18.3.2020 – PODGORICA, SERDARA JOLA PILETIĆA 24
RADULOVIĆ SLAVKA – 18.3.2020 – PODGORICA, ĆAFA BB
ŠĆEPANOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, 13 JULA 2/I ST.6
VUČINIĆ SLAĐANA – 18.3.2020 – PODGORICA, RIMSKI TRG 25
PAJKOVIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – PODGORICA
GENÇOĞLU ŞEVKI – 18.3.2020 – PODGORICA, BB
OBRADOVIĆ DEJAN – 18.3.2020 – PODGORICA, MEŠE SELIMOVIĆA 10
DRAGOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BB
ŠIPČIĆ MILjANA – 18.3.2020 – PODGORICA, BB
MANDRAPA BRANKA – 18.3.2020 – PODGORICA, STEVA BOLjEVIĆA LAM 14/12
ŠUŠKAVČEVIĆ NIKOLINA – 18.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB
MANDRAPA VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, 22
NIKOVIĆ FIKRET – 18.3.2020 – PODGORICA, PODGLAVICE
POPOVIĆ RADOVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 67
PAVLOV NIKITA – 18.3.2020 – PODGORICA, VUKICE MITROVIĆ 16/A
VIDAKOVIĆ RADIVOJE – 18.3.2020 – PODGORICA, BORE STANKOVIĆA 9
KIJAMET SEIDA – 18.3.2020 – PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BB
KIJAMET MINELA – 18.3.2020 – PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BB
ŽIKIĆ VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BB
PEJOVIĆ IGOR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 18
BAJČETA VESELIN – 18.3.2020 – PODGORICA, 7
PAVIĆEVIĆ MILOŠ – 18.3.2020 – PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 9
ĆUPIĆ MILENA – 18.3.2020 – PODGORICA, 12
BAJČETA VALENTINA – 18.3.2020 – PODGORICA
RAKOČEVIĆ VESELIN – 18.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB
RIZVANAJ SAIT – 18.3.2020 – PODGORICA, VARDARSKA 14
RAKOČEVIĆ ZORICA – 18.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB
RIZVANAJ LEDIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, VARDARSKA 14
BALIĆ MIRSAD – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 107
DUROVIĆ PAŠO – 18.3.2020 – PODGORICA, POPA BOŠKA POPOVIĆA 4
TAHIROVIĆ DENIS – 18.3.2020 – PODGORICA, MILADINA POPOVIĆA 79
KOLAREVIĆ EDIN – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7
CAUŠEVIĆ LUKA – 18.3.2020 – PODGORICA, IVANGRADSKA 26
KUČ KRISTINA – 18.3.2020 – PODGORICA, KAKARICKA GORA BB
ŠIMUN MITAR – 18.3.2020 – PODGORICA, ORJENSKA BB
LALOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – PODGORICA, 29/A
NIKIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 127
KEKER MILAN – 16.3.2020 – PODGORICA, VUKA KARADžIĆA 5 III/10
KAVARIĆ ALEKSANDAR – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 58
ŠĆEKIĆ DALIBORKA – 18.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
ŠĆEKIĆ ŽARKO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
MILIĆ MOMČILO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
RADONČIĆ EMIR – 18.3.2020 – PODGORICA, ISIDORE SEKULIĆ 11
SAJKO SAŠO – 18.3.2020 – PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 9/3
VUJAČIĆ ANDRIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, CETINjSKI PUT BB
JOVANOVIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, BB
DECEVIĆ ALMIR – 18.3.2020 – PODGORICA
ČAVLOVIĆ JOSIP – 18.3.2020 – PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42
RADOVIĆ VJERA – 18.3.2020 – PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA 1/4
RAIČKOVIĆ PETAR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 28
DEČEVIĆ ADNAN – 18.3.2020 – PODGORICA, VELjKA VLAHOVIĆA
GVERO JELKA – 18.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 15
GLOMAZIĆ PETAR – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE 317/4
ĐUROVIĆ LjILjANA – 18.3.2020 – PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA
ČAVLOVIĆ VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42
SAVIĆ SRĐAN – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE BB
ŽIKIĆ ŽIVKO – 18.3.2020 – PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BB
ANDRIĆ RADMILA – 18.3.2020 – PODGORICA, DOSITEJA OBRADOVIĆA 9
DURUTOVIĆ MILENA – 18.3.2020 – PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8
HALILBEGOVIĆ MAIDA – 18.3.2020 – PODGORICA, BLAŽA JOVANOVIĆA 11
DURUTOVIĆ DANILO – 18.3.2020 – PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8
POPOVIĆ JAKOV – 18.3.2020 – PODGORICA, BB
ŠĆEKIĆ MILAN – 18.3.2020 – PODGORICA
BUKARICA SLAVEN – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKA MANDUŠIĆA 5
PEJOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, NIKŠIĆKI PUT
GOJKOVIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 178
SKROBANOVIĆ MATIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, 86
VUČINIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, MARKA MILjANOVA
RAIČEVIĆ IVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR DžORDžA VAŠINGTONA BB
RAIČEVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR DžORDžA VAŠINGTONA 6
DAKOVIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 4
IVANOVIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, 21/A-31
TOŠKOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, I PROLETERSKE 24
MILUTINOVIĆ ANĐELKA – 18.3.2020 – PODGORICA, ZABJELO BB
KOPRIVICA DRAGAN – 18.3.2020 – PODGORICA, CETINjSKI PUT 32
KALUĐEROVIĆ FEĐA – 18.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 56/4
ONEGIN DMITRII – 18.3.2020 – PODGORICA, 79
DEDIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 106
RAIČKOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA BB
RADOSAVOVIĆ MOMO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
PAVIĆEVIĆ ALEKSANDAR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOJKOVAČKA 26
PAVIĆEVIĆ IGOR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOJKOVAČKA 26
JELIĆ SLAVIŠA – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE 8/A
ŠAKOVIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB
ŠAKOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB
JOKSIMOVIĆ ANASTASIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 24
BABOVIĆ MILOVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
ĆUPIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE 70
STANKOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30
ELEZOVIĆ HARIS – 19.3.2020 – PODGORICA, 49
NEDOVIĆ STEFAN – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ 9
NIKOLIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – PODGORICA
TOŠIĆ ANĐELKO – 19.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 30
POT PETRA – 19.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB
POT DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB
NENEZIĆ RAJKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 176
SRBLjANOVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA
LAKIĆ VELjKO – 19.3.2020 – PODGORICA, LjEŠKOPOLjSKA 82
DRAŠKOVIĆ VLADAN – 19.3.2020 – PODGORICA, MARTINIĆKA 16
KALEZIĆ NEMANjA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
BOŠKOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
KRIVOKAPIĆ MARINA – 19.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA 1/A
VLAHOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
VLAHOVIĆ DALIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
VLAHOVIĆ VUK – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
VLAHOVIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
MITROVIĆ MILUTIN – 19.3.2020 – PODGORICA, AERODROMSKA 15/61
ŠAKOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB
ŠAKOVIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB
VESKOVIĆ NEMANjA – 19.3.2020 – PODGORICA, PARTIZANSKI PUT BR.100
ŠĆEKIĆ DRAGOMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, DRAGOLjUBA MILAČIĆA 10
VESKOVIĆ SLAVOLjUB – 19.3.2020 – PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 100
MILANOVIĆ LjILjANA – 19.3.2020 – PODGORICA
ŽIVKOVIĆ MIHAILO – 19.3.2020 – PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 6
JOKSIMOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
ĆUPIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 25
RADOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – PODGORICA, 107/22
STOJANOVIĆ DALIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BIOČE BB
SINĐIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 54
VELjIĆ KARMELA – 19.3.2020 – PODGORICA, OBODSKA BB
STOJANOVIĆ DRAGOSLAV – 19.3.2020 – PODGORICA, BIOČE bb
JOVANOVIĆ DUNjA – 19.3.2020 – PODGORICA, VELIMIRA TERZIĆA 11
VUJIČIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, 51
MATRAK VANjA – 19.3.2020 – PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 3/43
ADAMOVIĆ DESA – 19.3.2020 – PODGORICA, VRANIĆI BB
MARAŠ LjUBICA – 19.3.2020 – PODGORICA, BIJELO POLjE BB
BRAŠANAC DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, 18
BAUKOVIĆ NEMANjA – 19.3.2020 – PODGORICA, GORIČANI BB
BRAŠANAC DUŠKA – 19.3.2020 – PODGORICA, 17
POPOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB
NENEZIĆ BILjANA – 19.3.2020 – PODGORICA, 176
ĐORĐEVIĆ TAMARA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL.XV 1/14
KOVAČEVIĆ MARINA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6
ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL XV 1/14
KOVAČEVIĆ SRĐAN – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6
ŠEKULARAC IVO – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINjSKOG 79
ŽIŽIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – PODGORICA, KOZARAČKA 48
NEDOVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ BR.9
ADžIĆ ANETA – 19.3.2020 – PODGORICA, II CRNOGORSKOG BATALjONA 16A
MARKOVIĆ BLAŽO – 19.3.2020 – PODGORICA, VELIMIRA STOJANOVIĆA 24
PUPOVIĆ ANDREJ – 19.3.2020 – PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71
BOŽOVIĆ ANDREA – 19.3.2020 – PODGORICA, 131
MARAŠ GORAN – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB
PEROVIĆ BOŠKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 54
ŠKULETIĆ JOVANA – 19.3.2020 – PODGORICA, BEOGRADSKA 76
MLAĐENOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – PODGORICA, AVNOJ-A 82
PEROVIĆ MIRKO – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BB
BLEČIĆ ŽELjKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 19
BLEČIĆ MARIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 19
ĐURIŠIĆ RADMILA – 19.3.2020 – PODGORICA, POHORSKA 37
RADONjIĆ MARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, STUDENTSKA LAM.8
TOMAŠIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-B
JAUKOVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 62/V
TOMAŠIĆ DENIS – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-B
KRSTOVIĆ OLjA – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB
ŠOFRANAC STEFAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 1
MALEŠEVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, KOSTE RACINA 19
ĐURAŠKOVIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36
MUGOŠA ACO – 19.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
ŠIKMANOVIĆ BALŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA 20
DEDIĆ JANKO – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE 72
MUGOŠA ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
VUJISIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, 7/2
NOVOSEL ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE BB
PAVIĆEVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 132
VUKSANOVIĆ ANĐELKO – 19.3.2020 – PODGORICA, ZAGORIČ B.VUKOVIĆA
ĐURAŠKOVIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36
JOKIĆ VOJIN – 19.3.2020 – PODGORICA, KOSMAJSKA 24
RADULOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, 56
LjUJIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, 111/15
LjUJIĆ MARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 111/15
ĆORIĆ DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB
KNEŽEVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB
JOVANOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14
BULIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA 206
JOVANOVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14
MUGOŠA FILIP – 19.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
MILOSEVIC NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 1
VIŠNjIĆ SUAD – 19.3.2020 – PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 52
ŠĆEKIĆ SLOBODAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
ŠĆEKIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
OKUKA ANjA – 19.3.2020 – PODGORICA, TIVATSKA BB
ŠĆEKIĆ RADOJKA – 19.3.2020 – PODGORICA, NIKOLE TESLE BB
SEKULIĆ PETAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 55
VUJAČIĆ MIA – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI
VUJAČIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI
KOVAČEVIĆ DIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, 84/5
JANKOVIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, D2/36
KOVAČEVIĆ DARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 84/5
AJKOVIĆ MLADEN – 19.3.2020 – PODGORICA, MOJANOVIĆI BB
PEROVIĆ IVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 4
BAKIĆ IGOR – 19.3.2020 – PODGORICA, 14A/21
BAKIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – PODGORICA, 14a/21
BAKIĆ ANASTASIA – 19.3.2020 – PODGORICA, 14A/21
RADOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA
KNEŽEVIĆ GORAN – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINjSKOG 54
STRUGAR VELIMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, 1
STRUGAR ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 1
KRSTOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, ŠUŠUNjA BB
ŠĆEKIĆ MOMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
ŠĆEKIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
JANKOVIĆ DANOJLA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2
JANKOVIĆ NIKOLINA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2
RAKOVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PILOTA CVETKOVIĆA I MILOJEVIĆA 9
RADONjIĆ MIRKO – 19.3.2020 – PODGORICA, SKOPSKA 114
VUKOTIĆ PETAR – 19.3.2020 – PODGORICA, M3
ĐUKIĆ BOJAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 83
VESKOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – PODGORICA, RIMSKI TRG 8
ĆUPIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALjA NIKOLE 70
STANKOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30
MIHAJLOV BOBAN – 19.3.2020 – PODGORICA, ZMAJ JOVINA 113/1
KOVIJANIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – PODGORICA, CETINjSKI PUT 56/39
ELEZOVIĆ HARIS – 19.3.2020 – PODGORICA, 49
PETANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 15
UBOVIĆ IVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 24
PETANOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 72
GARIĆ DIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA
BRNOVIĆ BLAŽO – 19.3.2020 – PODGORICA, VOJISLAVLjEVIĆA 40
JOVANOVIĆ SRĐA – 20.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 32
POPOVIĆ DARKO – 20.3.2020 – PODGORICA, VLADIKE DANILA 34
ZEJAK RADOJICA – 20.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB
POPOVIĆ NEBOJŠA – 20.3.2020 – PODGORICA, ALEKSANDRA PUŠKINA BB
MARKOVIĆ VUKO – 20.3.2020 – PODGORICA, 12
KALEZIĆ ZORAN – 20.3.2020 – PODGORICA, DONjA GORICA BB
PAVIĆEVIĆ KSENIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, 8
PAVIĆEVIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – PODGORICA, 8/38
PAVIĆEVIĆ ZORICA – 20.3.2020 – PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 29
TAJIĆ JOVAN – 20.3.2020 – PODGORICA, MOSORSKA BB
TAJIĆ MILIĆ – 20.3.2020 – PODGORICA, MOSORSKA BB
NENEZIĆ MAKSIM – 20.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 149
STOJANOVIĆ NAĐA – 20.3.2020 – PODGORICA, BEOGRADSKA 37-A
NIKOLIĆ ANDRIJANA – 20.3.2020 – PODGORICA, LjUBOTINjSKIH JUNAKA 47
MARKOVIĆ ANĐELA – 20.3.2020 – PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 31
PEJOVIĆ MATIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, 25
MEDENICA RADOJICA – 20.3.2020 – PODGORICA, ŽABLjAČKA 10
MEDENICA MARIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, ŽABLjAČKA 10
KRSTOVIĆ ŽIVKO – 20.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB
STEVOVIĆ DUŠKO – 21.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 22
STEVOVIĆ DRAGIŠA – 21.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 22

KORAĆ AZRA – 18.3.2020 – ROŽAJE, BB
IBRAHIMOVIĆ ALDINA – 18.3.2020 – ROŽAJE, MARŠALA TITA BB
FEJZIĆ RAZA – 18.3.2020 – ROŽAJE, BALOTIĆE BB
MURIĆ ALMIN – 18.3.2020 – ROŽAJE, HURIJE BB
FETAHOVIĆ ASIM – 19.3.2020 – ROŽAJE, 37
FETAHOVIĆ SABAHETA – 19.3.2020 – ROŽAJE, BB
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.