Ko je taj ko može odbiti poziv Jednog i Jedinog Boga, Allaha, dželle šanuhu?!

408

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Riječi egipatskog mislioca, dr. Mustafe Mahmuda koje je, davne 1996/7. godine, napisao o Turskoj, sa ove vremenske distance, djeluju uistinu vizionarski.

Naime, govoreći o društveno-političkoj situaciji u Turskoj i njezinoj budućnosti, dr. Mustafa Mahmud rekao je: ”Turska ne predstavlja jedan pravac niti jednu politiku, već je Turska heterogena mješavina politika koje se još nisu dovoljno iskristalizirale. Erbakanova Turska nije isto što i Jilmazova Turska, kao što nije isto što i Turska vladajuće vojske, i niko ne može predvidjeti do čega će dovesti politički balans u Turskoj.
Uprkos vojnoj vlasti i vladavini sekularizma, islamski diskurs ima svoje duboke korijene u Turskoj i samo Allah zna šta će borba za vlast iznjedriti u ovoj voljenoj zemlji.

Ja osjećam da Turska ne vidi sebe osim u islamskoj porodici i da u odlučujućem trenutku neće izabrati stranu naših neprijatelja, već će biti sa nama, a ne protiv nas.
Ne kažem ovo kao pustu želju, jer u politici nema pustih želja, već sa sigurnošću kažem da postoji nešto što se zove
”zov korijena”, a to je zov nadmoćnog i nepobjedivog. On čovjeka u trenutku nevolje i velikog iskušenja vraća njegovom porijeklu i vraća ga njegovom ”domu”.
A sljedbenike ”La ilahe illallah” ne može niko i ništa razdvojiti i razjediniti, jer su oni jedan ummet. Uzvišeni Allah je za muslimane svih nacija i rasa u Kur'anu rekao: ”Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!” (El-Enbija’, 92.)

Ko je taj ko može odbiti poziv Jednog i Jedinog Boga, Allaha, dželle šanuhu?!

A onima koji veruju da vladajuća turska vojska neće dozvoliti ovo vraćanje islamskim korijenima, kažemo: ‘A kad je to vojska koja predstavlja manjinu mogla trajno vladati narodom?’ To se nije dogodilo ni u mašti.”
(Iz knjige: Kelimetus-sirri, str. 11-12.)
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.