DR BIBEROVIĆ NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI IZLOŽIO SVOJ RAD

589

Dana 10-11 oktobra 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Akademije inženjerskih nauka Srbije, Udruženja hemičara i tehnologa Srbije, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Inženjerske komore Srbije i Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih sirovina iz Beograda, održana je međunarodna naučna konferencija „UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019“. Na konferenciji je svoj rad izložio i doktorant elektrotehnike Elmedin Biberović dipl.inž.el. rukovodilac Telekoma u Sjenici, pod nazivom „PLANNING AND DESIGNING OF MOBILE TELEPHONY IN ORDER TO PRESERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT“.

Bazna stanica u konvencionalnom smislu ne zagađuje životnu okolinu (vodu, zemlju i vazduh). Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Međutim, po svojoj osnovnoj funkciji bazna stanica, posredstvom antenskog sistema, zrači elektromagnetne talase u određenom frekvencijskom opsegu. U opštem slučaju, pri dovoljno visokom nivou, elektromagnetno zračenje potencijalno je opasno po zdravlje ljudi.

 

Od strane javnosti, a često i lokalnih vlasti, ovaj problem nije dovoljno jasno razmatran ili se ne razume u potpunosti. Pošto su bazne radio-stanice već široko rasprostranjene, smatra se, da nema potrebe za povećanjem broja stanica, dok, ustvari, dodatne bazne radio-stanice imaju presudnu ulogu u obezbeđivanju usluga visokog kvaliteta, tj. omogućuju veći broj poziva i korišćenje novih servisa velikom broju korisnika koji se neprekidno povećava. Međutim, veoma je važno, da komunikaciona infrastruktura koja treba da podrži ove sisteme, bude pažljivo i oprezno planirana i projektovana, u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Strateško planiranje i analiza mogućih alternativnih rešenja presudni su za razvoj telekomunikacionih mreža. To znači da lokalne vlasti, operateri kao i sami građani, svojim zajedničkim radom mogu i treba da doprinesu pronalaženju optimalnih rešenja. Strah stanovništva koje živi u blizini baznih stanica mobilne telefonije se zasniva na neinformisanosti i strahovanju od radioaktivnog zračenja koje i ne postoji u blizini baznih stanica mobilne telefonije.

Razmena podata oduvek je bila od velikog značaja za društvo, utičući na njegov razvoj i prosperitet. To naročito postaje izraženo u savremenom društvu u kome laka i brza razmena informacija omogućava efikasnu organizaciju niza poslovnih i privatnih aktivnosti. Dosadašnji razvoj telekomunikacionih mreža odvijao se tako što se za svaki servis…

 

 

Telekom ulaže u Sjenicu

Sjenica – Efikasna organizacija poslovnih i privatnih aktivnosti u savremenom društvu nezamisliva je bez lake i brze razmene informacija. Pošto je tokom poslednje decenije i sjenička opština postala deo ‘’savremenog društva’’ (u potpunosti je digitalizovana), teško je čak se i prisetiti ne tako davnog perioda kada je bio uspeh čekati…

 

 

Biberovićev naučni rad publikovan u Beogradu

Dana 11.12.2014. godine u Beogradu održan je X Internacionalni simpozijum “istraživanja i projektovanja za privredu”. Simpozijum je organizovan u saradnji Mašinskog fakulteta univerziteta u Beogradu i redakcije vodećeg naučno-stručnog časopisa ”Journal of Applied Engineering Science”, koji je prepoznat i podržan od najveće svetske baze naučnih radova SCOPUS. Skup se održao…

 

 

Izvor sejnica.com