OD NOVE GODINE JEFTINIJE USLUGE I RAD IZVRŠITELJA

327

Od Nove godine izvršiteljske usluge biće jeftinije, saznaju “Novosti”. Ministarstvo pravde izradilo je tekst nove tarife za javne izvršitelje, koja će se primenjivati na postupke pokrenute posle 1. januara 2020. Ovaj tarifnik stupiće na snagu istovremeno kada i novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kojim je takođe smanjen prostor za neosnovano uvećavanje troškova izvršnog postupka na teret dužnika. Prema sadašnjim tarifama, izvršitelji naplaćuju od 1.800 do 500.000 dinara.

Kako nezvanično saznajemo, novim tarifama drastično je redukovan broj odluka koje će javni izvršitelj moći da naplaćuje, ali i smanjen broj radnji koje će se tarifirati. Na primjer, on više neće moći da naplaćuje rješenje o izvršenju u onim predmetima u kojima on, a ne sud, odlučuje o prijedlogu izvršenja.

Takođe, neće moći da tarifira pribavljanje onih podataka koji su dostupni elektronskim putem, a Pravosudni informacioni sistem, o kom smo nedavno pisali, omogućava elektronsko povezivanje izvršitelja sa različitim bazama podataka drugih državnih organa, npr. sa bazom MUP, o prebivalištu.

Javni izvršitelj neće moći da tarifira ni održavanje elektronske prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari.

Ujedno biće smanjeni i troškovi dostavljanja i drugih pojedinačnih radnji. Predviđeno je i da ako dužnik plati dug u roku od osam dana od prijema riješenja o izvršenju, naknada izvršitelju umanjuje se za 60 odsto. Takođe, ako se dužnik dobrovoljno iseli u roku od 30 dana, izvršitelj nema pravo na naknadu za uspješno sprovedeno izvršenje.

– Od 1. januara očekuje nas dosta povoljniji položaj dužnika nego što je to bilo do sada, dok se kontrola nad radom javnih izvršitelja povećava – kaže ministarka pravde Nela Kuburović. – Nove izmjene zakona će onemogućiti nagomilavanje troškova dužnika. Tako, za dug za komunalne usluge do 5.000 evra, više neće moći da se proda jedina nepokretnost fizičkog lica. Izvršitelji neće moći da uzimaju dvije trećine plate i penzije, odnosno polovinu za minimalce, a od izvršenja je izuzeta i sva dodatna finansijska podrška porodiljama i deci. Od marta uvodimo e-aukciju kao novi transparentan i fer način javne prodaje nepokretnosti dužnika, kako bi se izbegle moguće malverzacije.

Ubuduće, izvršitelji, njihovi zamjenici i pomoćnici, kao ni drugi zaposleni kod izvršitelja, ali ni njihovi srodnici, neće moći da učestvuju u javnoj prodaji, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne. Ministarka je potvrdila da je Ministarstvo radilo i na izmjenama tarife. Kako navodi, nastojalo se da se novim tarifnikom spriječi da troškovi naplate malih dugova prerastu visinu glavnice duga.

“KLIK” SMANjUJE TROŠKOVE

ZA radnje koje izvršitelj može da izvrši elektronski “na klik”, apsolutno nema nikakvog osnova da budu naplaćivanje – kaže ministarka pravde. – Cilj nam je da se izvršni postupak što više vodi u elektronskoj formi, čime će se dodatno smanjivati njegovi troškovi, a to znači i manji troškovi za građane i privredu.

Novosti