Ko lijepo klanja kad ga svijet gleda, a ružno klanja kad je sam, to je omalovažavanje Stvoritelja Allaha, dž.š.

356

U drugoj predaji od Ebu Hurejre se prenosi, da je Allahov Poslanik, Muhammed,a.s., rekao:“ Najviše zbog čega strahujem za vas je mali širk.“ Ashabi su upitali:“ Šta je mali širk, Allahov Poslaniče.“ On odgovori:“ To je rijaluk. Kada  Allah bude ljudima davao nanadu za učinjena djela na Sudnjem danu reći će:“ Idite onima kojima ste se na dunjaluku pokazivali i vidte hoće li vam oni dati nagradu.“ ( Ahmed )

Ebu Ja,la bilježi od Ibn Mes.uda da je Allahov Poslanik, Muhammed,a.s., rekao:“ Ko lijepo klanja kad ga svijet gleda, a ružno klanja kad je sam, to je omalovažavanje ,Stvoritelja, Allaha, dž.š. Zbog svega ovoga ashabi su imali običaj reči kad bi znali da im je samo jedno djelo primljeno, pa čak jedna sedžda bila bi im smrt drža od života. Zato čitav život se borimo, jer ne znamo šta će Allah primiti. Jedo djelo kad se uradi kroz sva nebesa mora da prođe, i ako bilo kakve primjese bude biva vraćeno nazad. Ako uspije sve kapije proći i do Allaha doći, onda ga Allah upita:“ Radi koga si to uradio:“ Reči će:“ Radi tebe ja Rabi.“ Allah će mu odgovoriti:“ Lažeš.“ Pa, će biti vraćeno nazad.

Ashabi su se više bojali svojih dobrih djela, nego grijeha.Jer dobro djelo kad se uradi radi pokazivanja je opasno, možda gore nego neki grijeh, jer u grijehu nema pokazivanja, a munafiklik u djelima je najgori, i najopsaniji, kao što smo vidjeli u ovim predajama.

Jedan je tako odlučio svu noć da klanja u džamiji, ko biva radi Allaha,dž.š. Ali ga je Allah iskušao, pa su se u neka doba noći vrata od džamije oškrinula, a on je pomislio da je, ipak neko ušao, pa je namaz oduljio gotovo pred zoru nek se priča kao je on svu noć klamjao. Ali kad je selam predao i pogledao vidio je za vratima psa kako leži. I, eto čovjek svunoć klanjao ko radi Allaha, a istvari, klanjao je radi psa. Zato je tajno činjenje dorih djela daleko jače i korisnije od javnog Zbog toga je nafilu ili sunnete bolje klanjati u kući.

Znači, najopasniji je širk u ibadetu, da nas Allah sačuva od toga.

(Knjigaljubavi.com)