UVAC! Sandžačko prirodno blago sa predjelima iz BAJKE

583

Kanjon Uvca, specijalni prirodni rezervat, dio je Pešterske visoravni, jedne od najvećih visoravni na Balkanu. Blizu središnjeg grada Sjenice nalazi se Stup, rodno mjesto pisca i novinara Kanjevca, sa kojim smo obišli najznačajnije prirodne vrijednosti toga kraja.

Rijeka Uvac izvire u podnožju planine Jadovnik i najveća je pritoka Lima. Na njoj su izgrađene dvije hidrocentrale i tri vještačke akumulacije – Uvačko, ili kako ga još nazivaju Sjeničko jezero, Zlatarsko i Radoinjsko jezero.

Kanjon Uvca

Spojivši se sa rijekom Vapom na potezu između prva dva jezera, rijeka Uvac je usjekla kanjon između planinskih masiva Zlatara i Javora, napravivši ukleštene meandre.

Da bi se zaštitila netaknuta priroda, kao i rijetko prirodno stanište bjeloglavog supa – koje se nalazi upravo na krečnjačkim stijenama iznad uvačkih meandara – kanjon Uvca je zaštićen kao specijalni prirodni rezervat prve kategorije.

Ledena pećina

U kanjonu se nalazi nekoliko pećina. Najpoznatija je Ledena pećina, koja sadrži dvanaest sala. Geolozi smatraju da je stara oko dvesta pedeset miliona godina. U pećini ima biljnog i životinjskog svijeta, a posebno su interesantni primjerci malih slijepih miševa, kao i različite vrste pečuraka.

Ledena pećina, zimski period

Veličanstveni uvački meandri najbolje se mogu vidjeti sa vidikovca Molitva. Do njega se može doći pješačkom stazom koja vodi od kampa „Markova ravan”, ili džipovima – putem nazvanim „Safari reli”.

Brodićima koji kreću sa obale Sjeničkog jezera uplovljava se u same meandre koji na pojedinim mjestima formiraju uglove i do 270 stepeni. Najatraktivniji meandri nalaze se uzvodno od rijeke Veljušnice. Upravo odatle, sa vode, mogu se vidjeti čuveni bjeloglavi supovi kako lete nad veličanstvenom prirodom.

Nebeski kralj

Bjeloglavi sup spada u grupu orla lešinara. Zbog njegove impozantne veličine nazivaju ga „nebeskim kraljem”. To je naša najveća ptica – sa rasponom krila od oko tri metra i prosječnom težinom od sedam do osam kilograma, a neki primjerci mogu dostići i jedanaest kilograma. U kanjonu danas živi oko 500 jedinki bjeloglavog supa, i uglavnom su svi čipovani kako bi se u svakom trenutku mogli pronaći.

Nadahnuti ljepotama tih predjela, pravih prirodnih bisera Srbije, pamtićemo druženje sa Radomanom Kanjevcem, autorom nekih od najljepših pjesama grupe „Galija”.

Bjeloglavi sup

Izvor RTS