Turska jača Oružane snage BiH sa 30 miliona EVRA

427

Jedan od osnovnih uslova za pomoć je da oprema bude naručena od preduzeća namjenske industrije u Turskoj koja obavljaju 100 posto domaću proizvodnju.

Planirano je da sredstva budu doznačena u narednih pet godina kroz projekte koje predloži Vijeće ministara BiH.

“Vijeće ministara BiH će dostaviti popis zahtjeva koji se dostavlja Ministarstvu državne odbrane Turske kroz diplomatske kanale i proces nabavke može otpočeti. Uplate se vrše nakon što Vijeće ministara obavijesti Ministarstvo državne odbrane Turske da je roba primljena u potpunosti i neoštećena”, navodi se u nacrtu vojno finansijskog sporazuma dvije zemlje.

BiH se ugovorom mora obavezati da opremu neće ustupiti ili prodati trećoj strani, niti je izuzeti iz inventara bez saglasnosti Turske.

Eventualni sporovi oko sporazuma će se rješavati pregovorima i diplomatskim putem bez uplitanja međunarodnih sudskih organa.

Pored pomoći u vojnoj opremi, Turska je namijenila i preko milion maraka za obuku pripadnika Oružanih snaga BiH u centrima za obuku Turskih oružanih snaga. Biće im plaćen prijevoz, hrana, troškovi smještaja te školarina za obuku i kurseve.

Primjera radi, krajem 2017. godine BiH je dobila pomoć od oko 3,3 miliona KM a koja je namijenjena za unapređenja ljudskih potencijala i vještina pripadnika OS BiH.

Pored BiH, vojnu pomoć vrijednu 15 miliona eura od Turske će dobiti i Crna Gora po identičnom modelu.

Prije nekoliko sedmica je objelodanjeno kako će se sredstva dodjeljivati postepeno od 2020. do 2024. godine.