BNV uputio zahtjev za specijalni status Sandžaka Savjetu Evrope, OEBS-u i EU

BNV uputio zahtjev za specijalni status Sandžaka Savjetu Evrope, OEBS-u i EU

537

Zadnjih mjesec dana BNV i vjećnička lista Samoopredeljenje promoviše uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak,a danas je uputilo zahtjev Evopskoj uniji, OEBS-u i Savjetu Evrope, i tom prilikom se oglasilo. Saopštenje za javnost vam prenosim u cijelosti:

“Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas Evopskoj uniji, OEBS-u i Savjetu Evrope, zahtjev za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak kao model za rješavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.

Polazeći od neotuđivog prava na samoopredjeljenje, slijedeći politiku mira, tolerancije i saradnje sa drugim narodima, a u cilju očuvanja nacionalne samobitnosti i zaštite individualnih i kolektivnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na svom zasjedanju održanom 23. maja 2019. godine, donio je Odluku o pokretanju Inicijative za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak.

Predmetnom inicijativom zatraženo je uspostavljanje specijalnog statusa za regiju Sandžak kao modela za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak. Ovu inicijativu već smo uputili kao zvaničan zahtjev  državnim organima Srbije i Crne Gore.

Specijalni status Sandžaka predstavlja projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana. Sandžak u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu.

Specijalni status Sandžaka predstavlja efikasno rješenje političkih i teritorijalnih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu.

Za ovaj projekat je posebno zainteresovan bošnjački narod u Sandžaku čija je politička egzistencija dovedena u pitanje. Republički organi Srbije i Crne Gore, više od 100 godina, na teritoriji Sandžaka neodgovorno, nelegalno i nelegitimno vrše vlast.

Srpske oružane snaga nad Bošnjacima i Albancima u Sandžaku imaju isključivo represivnu funkciju.

Nakon raspada bivše SFRJ status Bošnjaka i Sandžaka nije riješen. Bošnjaci ne prihvataju ovakav težak i neizvjestan položaj i ne slažemo se sa postojećim stanjem.

Bošnjacima su neophodni efikasni zaštitni mehanizmi i institucije da bi osigurali biološki opstanak i političku egzistenciju u Sandžaku.”