BNV zahtjeva reviziju Akcionog plana

BNV zahtjeva reviziju Akcionog plana

685

Danas u Beogradu na prezentaciji rezultata koji se odnose na sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina u Srbiji učestvovali su i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Organizirano je od strane Vijeća Evrope i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Esad Džudžo, predsjednik Vijeća, ukazao je na činjenicu da Akcioni plan za ostvarivanje prava manjina nije uvažio pitanja koja opterećuju pripadnike bošnjačkog naroda u Sandžaku, a odnose se prevashodno na rasvjetljavanje i rješavanje pitanja zločina nad Bošnjacima tokom devedesetih godina prošloga vijeka, adekvatnu nacionalnu zastupljenost u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima i ustanovama sa javnim ovlaštenjima, te pitanja rješavanja položaja bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka.

Osim Džudža i Muhedin Fijuljanin, inače potpresjednik Vijeća, naglasio je nezadovoljstvo Akcionim planom, ističući na nužnost ustavnih izmjena kojim bi se obezbjedilo ostvarivanje prava Bošnjaka, kao i rješavanje statusnih  i identitetskih pitanja.

Na prezentaciji su učestvovali i predstavnici Delegacije EU i OSCE u Beogradu, predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici nacionalnih vijeća. Uvodna obraćanja na skupu imali su Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Tobias Flessenkemper, šef Kancelarije Vijeća Evrope u Beogradu.