BUDIMO JAČI OD SVAĐA, PODJELA I ROTLUKA

497

Čovjek je slabo, krhko i lahko ranjivo biće. Puno vrlina i mahana, lijepih osobina i nedostataka. Sklon je da nekoga više, a nekoga manje voli, da nekom vjeruje, a drugog gleda očima sumnje i nevjerice, da neke ideale i ljude apriori slijedi, a da druge drži kontinuirano u zapećak nepoželjnih i neprihvatljivih. Uostalim čovjek je najsavršenije biće na planeti, ali je milionima svjetlosnih godina udaljen od savršenosti. Samo je jedan savršen – Allah Uzvišeni. On koji nam kao niko prašta jer je svjestan da je ljudska priroda savešenstvo stvorenog, ali suviše primitivna u odnosu na svojstva Stvoritelja.

Sandžački Bošnjaci su mnogo puta griješili i pogrješili u svojoj burnoj i često tragičnoj prošlosti. Mnogo puta su pravili nepromišljene poteze i iskorake. Često bili oruđe u tuđim rukama. Ginuli i stradali za tuđe interese. Ugrađivali svoje živote i sudbine u tuđe historijske prošlosti. Činili herojska i slavna djela u ime slave tuđih povijesti i nebošnjačkih imperija. I nikad nisu za uzvrat dobijali niti najobičnije i najskromnije: hvala.
Vakat je da počnemo da radimo za sebe i za svoj interes. Ali da bi to postigli osnovni preduslov je bar minimum jedinstva i zajedničkog htjenja.

Svađe i rotluk su put prema svekolikoj nacionalnoj propasti i konačnoj kataklizmi. Mali narodi, kao mi, nemaju pravo na velike greške. Mali narodi nemaju pravo na bezbroj popravnih ispita. Ili će raditi mudro i celishodno ili će ih crne rupe historije definitivno progutati. Osudiće sebe na potonuće i isčeznuće.

Ako ne možemo biti potpuno jedinstveni, budimo bar složni u nekoliko najbitnijih, temeljnih pitanja, krucijalnih po naš opstanak, a koja će nam stvoriti garancije za naš siguran put u budućnost.
Nismo mi ništa gori od drugih naroda. Samo smo mali, podjeljeni, rasparčani, i bez jasnog i zajedničkog nacionalnog programa.
Zajednički program je uvijek plod kompromisa i dogovora i mukotrpnog i upornog traženja onog što nas sve povezuje. A siguran sam da nas bar nekoliko bitnih stvari ipak i te kako spaja.

Potrudimo se. Nađimo ih. Otrkrijmo ih. Definišimo ih. Napravimo od njih nacionalni program sandžačkih Bošnjaka. Nastupimo sa njim kao nacionalna zajednica.

Ja strahovito prezirem floskulu nacionalna manjina. Tijesno mi je i ružno se osjećam u ambijentu ove sintagme. Sandžački Bošnjaci su narod, jedna autohtona i u svakom pogledu izgrađena nacionalna zajednica.
Ja ne priznajem konstataciju: gotovo je, a još manje kapitulantsku izjavu: sve je propalo. Dok god moj narod postoji ništa nije gotovo, i dok god smo živi daleko smo od toga da smo propali.

Mnogi već misle da je Bošnjačko nacionalno vijeće na putu bez ikakvog izlaza. Izlaz uvijek postoji, samo se treba malo namučiti i naći ga.
Pa daj – potrudimo se. Pa daj – namučimo se. Pa daj – nađimo prolaz prema rješenju, jer aktuelna situacija je najgori ishod.
Liste “Vakat je” i “Samoopredeljenje” su fantastično radile u proteklih nekoliko mjeseci. Djelovali smo kao jedna duša, kao jedno tijelo. Pokazali smo da smo skoro tim snova.

Ali također se pokazalo šta je po našu koaliciju rizično i više nego opasno. To su nagli postupci jedne strane koji nisu nastali kao rezultat zajedničkog dogovora.

Sloga kuću gradi, rotluk je razgrađuje. Ne hitajmo jedni ispred drugih. Ovo nije politička košija. Pobjednik može biti samo zajednički rad, dogovor i usaglašeno djelovanje i odlučivanje. A ubjeđen sam da resursi takvog potencijalnog rada još nisu potrošeni.
Usaglašavanje i konsenzus u planiranju svega i odlučivanju o svemu je formula za uspješan rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Pružimo šansu zajedničkom nastavku rada. Vratimo se na put kojim smo uspješno krenuli. Obnovimo povjerenje gradeći zdrave i iskrene međusobne odnose. Povratimo međusobno povjerenje radeći zajedno bez individualnih eksperimenata i nepromišljenih izleta.
Ubjeđen sam da ništa nije propalo. Ubjeđen sam da možemo da se vratimo na put razuma i zajedničkog djelovanja uz potpuno međusobno uvažavanje i uz usaglašene aktivnosti.

Bošnjačko nacionalno vijeće nikada više neće biti jednopartijsko. To je zauvjek pluskvamperfekat. Koalicije postaju neminovnost.
Ove dvije liste su, uprkos svemu, poželjni koalicioni partneri. Polahko u nekoj doglednoj perspektivi možemo računati i na uključivanje u zajednički rad i svih drugih lista koje imaju svoje vijećnike u BNV. Nema višak Bošnjaka. Svaki Bošnjak nam je drogocjen i neprocjenjivo vrijedan.

Najpreči smo jedni drugima. Čuvajmo i poštujmo jedni druge. Nema većih dostova od roditelja, od oca majke. A naš otac je Sandžak, a naša majka bošnjaštvo.

Esad Rahić, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća