Cilj nam je da Tutin dobije vodu, a Pešter asfalt i struju

115