Crna Gora / Smijenjen direktor Uprave za šume Nusret Kalač

378

Vlada je danas na sjednici razriješila dužnosti direktora Uprave za šume Nusreta Kalača, saznaju “Vijesti”.

Prema nezvaničnim informacijama, povod za njegovo razrješenje bio je Izvještaj o radu Uprave za šume za 2020. godinu koji sadrži niz činjenica koje nedvosmisleno ukazuju na nepravilnosti u radu tog organa, a koje su apsolutno morale poteći od strane starješine organa, odnosno direktora Kalača ili su bile urađene uz njegovo odobravanje.

“Takvog postupanje može nanijeti štetu državi koja se procjenjuje u iznosu od više miliona eura. Uprava za šume, kojom je do danas rukovodio Kalač, bez prethodne saglasnosti ili ovlašćenja Vlade zaključivala je sporazume i anekse ugovora sa koncesionarima i korisnicima šuma, čime su prekoračena ovlašćenja. Na ovaj način Uprava za šume je samostalno raspolagala državnom imovinom, a što je u suprotnosti sa Zakonom,” rekao je izvor “Vijesti”.

Izvor: Vijesti.me