Da li će BNV revizijom Akcionog plana napraviti ravnotežu u javnom sektoru u korist Bošnjaka?

497

Samer Jusović jedan je od četrdeset svršenika fakulteta Kriminalističkih nauka u Sarajevu, kojem su nadlježne službe u Srbiji odgovarale da nemaju potrebe i adekvatnog mjesta za njihovim zapošljenjem.

Realna je potreba za ovim obrazovnim profilom, jer je manjka stručnjaka iz ove oblasti u cijeloj Srbiji, a posebno u sandžačkim gradovima, ali bez obzira na sve ova činjenice, opstrukcija je nastavljena do danas.

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina je predstavljeno kroz Akcioni plan, u kojem spada i ravnomjerna zastupljenost manjina u javnom sektoru, ujedno je i dio pregovaračkog poglavlja sa Evropskom unijom.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji traži reviziju Akcionog plana, da se kroz reviziju pregovaračkog poglavlja te zemlje sa Evropskom unijom ostvare nacionalna prava manjina.

Nezadovoljstvo je vidno zbog grubog kršenja nacionalnih prava u cijelom bošnjačkom korpusu, jer je vidno da je procenat zastupljenosti Bošnjaka u javnom sektoru nesrazmjeran i na štetu manjinskog naroda, iako im je Ustavom Srbije zagarantiran adekvatan broj pozicija.

Više detalja u priči novinara Al Jazeere Emira Skenderagića: