Dokaz da mladost ne isključuje prijeko potrebno iskustvo u radu!

573

Nakon uspješno realizovanog projekta kod Bor zgrada i početka radova kod Svojbor džamije, Sandžak Danas saznaje da će, početkom juna krenuti sa radom uređenje 6. novih parking lokacija u gradu.

Ideju preuređenja zapuštenih i zabačenih dijelova grada, kao i dislokaciju montažnih garaža, čiji vlasnici u većini slučajeva dugo godina nisu plaćali zakup, a neki su čak i samovoljno uzurpirali gradsko-građevinsko zemljište, višestruko je dobra jer ćemo dobiti više dečijih igrališta, nova parking mjesta, zelenilo i mini parkove sa novim mobilijarom, a sa druge strane sredit ćemo višedecenijsko ruglo.

Sama ideja realizacije ovog projekta došla je od mladog direktora Parking servisa, Armina Mehovića, koji u dobroj saradnji sa Gradskom upravom izuzetno brzo realizuje zacrtane projekte uređenje užeg jezgra gada.

Ono što je inspirisalo našu redakciju da napiše ovaj članak uređenja ovih površina jeste činjenica da smo došli u posjed dokumentacije o finansiranje zelene površine oko Svojborske džamije.

Projekat budućeg izgleda

Direktor Parking servisa, Armin Mehović, sa rukovodstvom Gradske uprave, aplicirao je projektnu dokumentaciju za uređenje ovog platoa od strane NIS-a. Uspio je da izbori projekat da od kompletnih koštanja radova NIS plati u iznos od 87,5%, a grad učestvuje samo sa 12,5 %.

Projekat budućeg izgleda

Ovo je primjer dobre prakse, koju bi trebalo slijediti i drugi direktori javnih preduzeća. Upravo direktor bilo koje organizacije je prije svega menadžer, to jest da ne čeka finansiranje projekata samo od strane gradskog budžeta, nego da se i oni izbore za donaciju kroz razne projekte.

Projekat budućeg izgleda

Ovo su tih šest novih lokacija izgradnje: