Dr Aslani: Došli smo da pomognemo umornim kolegama u Novom Pazaru

285

Delegacija ljekara iz Bosne i Hercegovine već tri dana radi u Regionalnom kovid centru u Novom Pazaru. Oni su raspoređeni po odijeljenjima gdje su najteži pacijenti, a pomažu zajedničkim radom sa kolegama iz cijele Srbije i Novog Pazara.