Dr.Mensur Zukorlić:”Niko nema pravo u ime Bošnjaka Sandžaka prekidati saradnju sa R. Turskom “

689

Dolaskom i boravkom Osmanlija i islama na ovim prostorima, koji je generalno i trajno učinio mnogo u svim segmentima društvenog života a posebno na polju prosvjete, nauke, arhitekture i stavio pečat islamsko-orijentalnoj kulturi na ovim prostorima. Shodno tome, postavlja se sasvim opravdano pitanje: Kada je islam konstruktivna vjera, kako je došlo do ovolike međusobne mržnje te najave prekidanje saradnje sa R. Turskom i pada njegovih sljedbenika u neznanju i neprosvijećenosti…?
Bilo kakva izjava od strane Bošnjaka, koja ukazuje na prekid saradnje sa R. Turskom, generalno slabi poziciju Bošnjaka i muslimana ovih prostora. Muslimani je neće prihvatiti i osudiće je i smatrati će neodgovrnim onoga ko je donosi.

Jasno je i nedvosmisleno da uzroke nazatka muslimana ne možemo tražiti u islamu, tekstu Kur'ana kao ni u odnosu R. Turske prema Sandzaku, uzroci nazatka leže van islama i mogli bi se svesti na:
— vanjske uzroke i
— uzroke koji se nalaze u islamskoj zajednici.

Islam obećava srećniji i bolji život, pravdu, jednakost i bratsku ljubav.
Urušavanjem muslimanskog jedinstva ubacuju se nastrane i pokvarenjačke ideje. Sve dotle dok je islamska zajednica bila servis vjernicama i dok se nije počela baviti politikom, postojalo je jedinstvo. Meďutim, džamije postaju mjesni stranački odbori, što je nedopustivo.
Svima je poznato da u Srbiji/ Sandžaku djeluju dvije IZ-e ( upravljačke strukture) i da ih posjećuju različiti emisari iz njima znanih namjera, vjernici to posmatraju, čude se na ulemu koja pokazuje jednu nezrelost u odnosu na islam, muslimane i dzematlije. Muslimani se pitaju, do kada će se ponašati ova ” naša ulema” ovako. Da li imaju vjersko ili pak moralno pravo na ovo stanje od kojega svi bježe osim ulema, i to: ekonomija, investitori, trideset hiljada radno sposbne omladine nam je otišlo iz Sandzaka u poslednjih nekoliko godina prema zapadnoj Evropi itd.

Dobro došla R. Turska svom Sandzaku, da pomogneš da se prevaziđe ovo stanje, koje koristi samo pojedincima a ne nikako Sandžaku niti zajednici muslimana.