Dr Šefadil Spahić: Obradovala me informacija u vezi osnivanja Komisije za utvrđivanje broja umrlih

861

Povodom najave gradonačelnika Novog Pazara, Nihata Biševca, da će istražiti ko je skrivao broj umrlih, našem portalu javio se i direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, Šefadil Spahić, i tom prilikom je dao za naš portal sljedeću izjavu:

“Pošto smo ustanova koju predstavljam i lično ja prozivani od strane nekih novinara i političkih organizacija u vezi informacija o broju umrlih, vijest da je gradonačelnik Novog Pazara najavio ispitivanje odgovornosti u vezi ovog slučaja me baš obradovala. Pa sam ovom prilikom uzeo za pravo da pojasnim građanima koji je proceduralni put kada osoba preseli.

Ljekar kliničar izdaje potvrdu o smrti na taj način što popunjava tri formulara, a to su:

  • Potvrda o smrti
  • Smrtovna lista
  • Sprovodnica leša

Sprovodnica leša ide službi patologije, smrtovna lista ide bolnici i rodbini umrlog, a potvrda o smrti ljekaru mrtvozorniku koji upućuje matičnoj službi. Matična služba ustupa podatke Zavodu za statistiku, a Zavod za statistiku na mjesečnom nivou dostavlja informacije Zavodu za javno zdravlje. Pa sami prosudite gdje je ovdje krivica ZZJZ Novi Pazar?! Upućujem apel ovom prilikom novinarima i određenim političkim organizacijama da se informišu kada upućuju određene kritike.”

Detaljnije možete poslušati na audio snimku:

U narednim tekstovima, nakon što je direktor ZZJZ ustupio našem portalu određena dokumenta, pojasnićemo bitnost Zavoda za naš kraj, a ovom prilikom samo ćemo napomenuti da je Zavod za javno zdravlje Novi Pazar ustanova osnovana prije pet godina, a pokriva dvije opštine (Novi Pazar i Tutin, a nadaju se u budućnosti i Sjenicu). Bave se prevencijom, analizama i projekcijom potreba zdravstvenog područja koje pokrivaju. Većini organizacija, kao i narodu, nije jasno kakva je stvarna uloga Zavoda, koji u stvarnosti ima širok dijapazon nadležnosti.

Jedno od tih nadležnosti je i analiza potrebe određenog područja i regiona sa specijalizantima, to jest dodijela ljekarskih specijalizacija. Kada smo bili pod ZZJZ Kraljevo godišnje smo dobijali od ovog zavoda maksimalno po dvije specijalizacije, što je bila klasična diskriminacija, a sada je ZZJZ Novi Pazar svom području dala 176 specijalizacija. Drugim riječima temelj i stubovi budućeg razvoja jednog zdravstvenog područija jeste ZZJZ Novi Pazar, pa samim tim i planiranje, izgradnja i osnivanje kliničkog centra nije ostvarljivo bez Zavoda kao ustanove.

 

 
5 thoughts on “Dr Šefadil Spahić: Obradovala me informacija u vezi osnivanja Komisije za utvrđivanje broja umrlih

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.