Državne zdravstvene ustanove po novom zakonu će moći da angažuju ljekare iz privatne prakse

578

Zdravstvene ustanove po novom zakonu će mocći ubuduće da angažuju ljekare iz drugih zdravstvenih ustanova ili privatne prakse, predviđeno je novim zakonom o Zdravstvenoj zaštiti. Država je zaključila da bi usluga i komfor pacijenta bili unaprijeđeni ako bi se ljekaru iz druge ustanove, zdravstvene struke ili privatne prakse omogućilo da, u izuzetnim slučajevima, sarađuje sa ordinirajućim lekarom.

Zloupotrebe bi se spriječile tako što bi konsultant samo doprinio kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, što bi se striktno navelo kroz medicinsku dokumentaciju. Odnosno konsultant u toj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi ne može obavljati samostalnu djelatnost iz svoje specijalnosti za koju zdravstvena ustanova ili privatna praksa nemaju rješenje Ministarstva zdravlja.