DŽAMIJA U LOZNOJ

245

Naselje Lozna kod Bijelog Polja je jedno od centralnih bihorskih naselja. Nalazi se u u dolini između brda Strmice sa južne strane, Crniškog Gradca sa istočne i Sajkovačkog brda sa zapadne strane. Kroz Loznu protiče rijeka Tronoša (koja je dobila naziv po tome što se u nju ulivaju tri potoka) koja se uliva u Lim kao njegova desna pritoka.

Lozna je po predanju dobila ime po vinovoj lozi koja se u prošlim vremenima u znatnoj mjeri uzgajala na ovim prostorima. Lozna je administrativni centar kome pripada više sela. Džamija u Loznoj nalazi se u središnjem dijelu naselja.

Nju su godinama punili vjernici ne samo lozanskog kraja već i okolnih sela: Crniša, Trubine, Jagoča, Crhlja, Srđevca, Poda, Gojevića, Bioče itd.
Danas u ovom naselju živi oko 500 stanovnika. Većinsko stanovništvo čine Bošnjaci, zatim Srbi i Crnogorci. Danas u Loznoj žive ove bošnjačke porodice: Ćorovići, Hadarpašići, Sijarići, Mustajbašići, Šahmani, Ljuce, Bakije, Mahmutovići itd.

Naročito je značajnu ulogu u historiji Lozne imalo staro begovsko pleme Ćorovići, koji potiču od čuvenog Mehmeda Mariolua, osmanskog paše, u narodu poznatog kao Ćor-paša (od turske riječi ćorda što u prijevodu znači oštar, bridak i zakrivljen mač) koji se na ove prostore doselio iz Osijeka (Hrvatska) krajem sedamnaestog vijeka, nakon osmansko-austrijskog rata. Postoje podaci da je Mehmed Ćor-paša u Osijek došao iz Anadolije, nakon što je, kao čovjek od povjerenja od sultana dobio zadatak da kontrolira taj dio teritorije.
Nakon dolaska iz Osijeka u Loznu, Mehmad Ćor-paša gradi naselje i džamiju u Loznoj.
Nažalost, nije sačuvana prva i autentična džamija.

Na njenom mjestu je kasnije podignuta veća džamija od drveta. Nije poznata godina njene izgradnje, ali je najvjerovatnije izgrađena kada i ostale na ovom području. To je bila mala džamija koja je više puta mijenjala izgled. Imala je dosta kruto munare urađeno od drveta. U više navrata je vršena njena sanacija, uglavnom dobrovoljnim prilozima.

Početkom 1990. godine džamija će doživjeti i svoju treću obnovu.
Sada na istom tom mjestu stoji nova džamija od tvrdog materijala, cigle i crijepa.
Vakif džamije bio je džemat.
Džamija u Loznoj je od svog osnivanja igrala značajnu ulogu u duhovnom i etičkom životu ljudi na ovom prostoru. Tu ulogu ona ima i danas. Bez obzira na izgradnju novih džamija u obližnjim selima, džemat lozanske džamije konstantno raste. Ono što posebno raduje jeste to što većinu džematlija čine mladi ljudi.
Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i mezaristan.
U toku su planovi za ograđivanje groblja koje se nalazi ipred džamije.

Imami ove džamije su bili: hafiz Ibrahim Mekić, Ejub Mehović, Izet Ćorović, Mursel Bahović. Sada je imam Ragib Ličina.
Najviše informacija za ovaj tekst sam dobio na sajtu: bihor-petnica.com/

Esad Rahić