Grad apeluje i upozorava građane na kazne, koji spaljuju livadski korov

798

Zbog pripeme za predstojeću sezonu izvođenja prolećnih poljoprivrednih radova, čišćenja i spaljivanja korova, trave i drugog rastinja povećava se opasnost od proširenja požara na površinama pod šumom, kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume. Apelujemo na građane da se pridržavaju zakona, po kome je zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume. Kazna za fizička lica koja se ne pridržavaju odredaba zakona kreće se od 10.000 do 100.000 dinara.