Grad Novi Pazar i JKP Gradska Čistoća pozivaju građane da prijave sve uočene divlje deponije

524

Grad Novi Pazar i JKP Gradska Čistoća pozivaju građane da prijave sve uočene divlje deponije na teritoriji grada na broj telefona 020/ 314 566.
Ovim putem građani mogu prijaviti potrebu za odlaganjem kabastog otpada.