Implementacija nastave na bosanskom jeziku u Prijepolju

653

Implementacija nastave na bosanskom jeziku u Prijepolju u nedelju 24. marta Bošnjačko nacionalno vijeće organizuje tribinu pod nazivom.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad DŽudžo, podpredsjednik Sait Kačapor, prof. dr. Sead Šemsović i Suad Hanić su učesnici tribine u svečanoj sali Doma kulture, sa početkom u 18 sati.

Zainteresovani građani i građanke Prijepolja dobiće informacije u vezi sa pohađanjem nastave na bosanskom jeziku, upozna će se sa primjerima škola kod kojih je već uvedena cijelokupna nastava na bosanskom jeziku i razriješiće eventualne nedoumice i sumnje u vezi sa implementacijom ovog procesa u školama – rekla je stručna saradnica područnog ureda BNV u Prijepolju Merisa Nuković.