Izraelske snage srušile džamiju u izgradnji

450

Izraelske snage su na Zapadnoj obali srušile bunar i džamiju u izgradnji. Direktor škole u toj regiji Muhammed Yetimin je rekao da su izraelske snage sa rušilačkim ekipama došle u Um Kussa na jugu El Halila i da su zaštitile teritorij oko džamije. On je dodao da su potom izraelske snage srušile temelje i zidove džamije u izgradnji koja se gradila na 140m2. 

Izraelske snage su također srušile i bunar koji se nalazio blizi džamije, a iz koga je uzimana voda za potrebe škole. 

Tvrdi se da se džamija nalazila u zoni C prema Drugom sporazumu Oslo potpisanom 1995.godine.

Izraelske vlasti ne dopuštaju Palestincima nikakve izgradnje na pomenutoj C zoni.  

Prema Drugom sporazumu Oslo, potpisanom između Izraela i Palestine, Zapadna obala je podjeljena na zone A, B i C. 

Vlast i bezbjednost u zoni A, koja zauzima 18% ukupne teritorija, dodjeljena je Palestini, zona B, koja zauzima 21% teritorija, također je dodjeljena Palestini, a C zona, koja zauzima 61% teritorija je dodijeljena Izraelu. 

Izvor TRT