Jedna osoba primljena, bez otpusta ukupno na infektivnom 6 pacijenata

111

Prema podacima koji su na današnji dan Štabu za vanredne situacije dostavili Regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP stanje na dan 30. avgust 2020. je sledeće:

Ukupno hospitalizovanih pacijenata 6

Broj novih prijema 1

Broj otpusta 0

Broj transportovanih pacijenata  0

Broj pacijenata na respiratorima 0

Broj pacijenata na high-flow 0

Broj preminulih 0

Ukupan broj pregleda u Covid ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 28 (16 prvih 12 kontrolnih pregleda)

U Domu zdravlja urađene su sledeće analize:

Laboratorijskih analiza 10

RTG 12

Seroloških (brzih) testova iz krvi 18 od čega je 2 (IGG )bilo pozitivno

PCR testova 7

Broj hospitalizovanih pacijenata po odeljenjima je:

Infektivno odeljenje 6

UKUPNO: 6