Ko je kriv za “sandžački scenario”, virus ili sistem?

81