KO JE SAHRANJEN U ARAPOVOM GROBU U NOVOM PAZARU?

818

Arapov grob u Novom Pazaru se nalazi na Velikom groblju. Na uzglavnom nišanu uklesana je sablja što je jasan znak da je u pitanju ratnik.

Ranije je bila u opticaju pretpostavka da je to mezar čovjeka koji je podigao ili obnovio novopazarsku Arap džamiju. Ali to je pogrešna tvrdnja.

U pitanju je mezar, Kara Ahmeta, vojskovođe arapskog porijekla koji se istakao u borbama protiv Mehmed Alije, namjesnika u Egiptu.

Zbog toga ga je sultan imenovao za komandata novopazarskog garnizona. Kara Ahmet je zaveo despotsku vlast.

Počeo ponašati nasilnički i samovoljno. Prestao da sluša naredbe bosanskog vezira. Zbog toga je bosanski vezir naredio njegovu likvidaciju.

Pogođen je sa 42 metka; pao je mrtav u sred novopazarske čaršije 1843. godine, i sahranjen je na Velikom groblju u Novom Pazaru.

Njegova porodica se odselila u Bijelo Polje, odakle su neki članovi ponovo 1918. godine doselili u Novi Pazar.

 

 

Esad Rahić