Konstitutivni sastanak ORA ,,Ribariće 2019,,

1151

Polazeći od značaja koje imaju omladinske radne aktivnosti, za društveno –ekonomski razvoj, vaspitanje, obrazovanje, razvijanje radnih navika kod mladih, promocije suživota, u Novom Pazaru održan je prvi konstitutivni sastanak Omladinske rade akcije ,,ORA 2019,,

Akcijaši ORA ,,Ribariće 2019,, izgrađivaće plažu na jezeru Gazivode, a svoje aktivnosti , realizovaće se u tri smene , koje će trajati po 10 dana . Omladinsko naselje , zbog kvalitetne infrastrukture, biće u OŠ ,,Stefan Nemanja,, u Novom Pazaru. U Školi će biti postavljeni paviljoni, kantine, organizovane prostorije za društvene aktivnosti i druženje akcijaša.

Pored definisanja naselja za boravak akcijaša, na sastanku su donešene i odluke o raspodeli zaduženja, usvojeni su amblemi i imenovani referenti. Za komandanta je imenovan Kasim Zoranić, a za njegove zamenike i savetnike: Samir Kačapor, Elvir Hamidović, Muamer Zejnelagić, Ljiljana Kostić, Džemaludin Paučinac .

Članovi Organizacionog odbora su referenti:

ZA KULTURNO ZABAVNI ZIVOT BRIGADIRA:
Husein Memić

ZA EKONOMSKO-FINSIJSKO POSLOVANJE I PLANIRANJE:
Senad Melajac

ZA EKONOMSKA PITANJA:
Nedžad Eminović, Elvir Hodžic

ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE:

Haris Selimović

ZA ZDRASTVO:
dr Jasmin Hamzagić
dr Emir Biševac

GLAVNI PROJEKTANT ORA:
arhitekta, Suat Ljajić

ZA TURIZAM I MARKETING:
Željko Tiosavljević

REFERENTI ZA SARADNJU SA STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA,
OSNOVNIM, SREDNJIM SKOLAMA I SA DRUGIM GRADSKIM
ORGANIZACIJAMA IZ REPUBLIKE I REGIONA:
Ulfeta Demčović , Lirija Hadžifejzović

REFERENTI ZA INFORMISANJE:
Galib Gicić, Senad Župlajnin

MEDICINSKO ZBRINJAVANJE:
dr Ervin Ćorović

REFERENT ZA SPORT:
Enver Gusinac

REFERENT ZA TELEKOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU U NASELJU I GRADILIŠTU:
Daut Kamberović

ZA BEZBEDNOST:
Naser Crnovršanin,: Edin Dazdarević

OPŠTA BEZBEDNOST:
Enes Arifović

ESTETIKA NASELJA I AMBLEMI:
Fatima Durović

DOMAĆIN ŠTABA:
Ismail Dupljak

DOMAĆIN NASELJA ORA RIBARIĆE NOVI PAZAR:
Edin Dugopoljac

REDAKCIJA ZA BILTEN :

Denis Mavrić, Galib Gicić

LICE ZADUŽENO ZA ENERGETIKU:
Raco Vučković

HIMNA ORA 2019:

Aladin Imamović

ZA HIGIJENU NASELJA:

Emin Omerović

VODOVODNE INSTALACIJE:

HanefijaBrničanin

INSTALACIJA STUBOVA ZA OSVETLJENJE NA JEZERU I NASELJU: Mujo Šaćirović

IDEJNO REŠENJE I INSTALIRANJE NOSEĆEG STUBNE TRAFOSTANICE I ELEKTRICNA INSTALACIJA DO GRADILIŠTA: Edib Đerlek

SPASILAČKE EKIPE:
Aladin Sejfić

OFICIR ZA VEZE U ORA:

Mehmed Niksic Ljika

TEHNIČKA PODRŠKA:
Nermin Korać

Na sastanku su imenovani i ostali resori , a doneta je odluka i o nabavci šatora, kreveta, agregata i celokupne opreme koja će biti potrebna akcijašima. Nabavljena sredstva , nakon završetka radne akcije , pripadaće Gradu Novom Pazaru, Odeljenju za vanredne situacije, a koristiće se i za slučajeve elementarnih i drugih nepogoda, kao i za potrebe, MOSI i Sandžačkih igara, izviđača ribolovaca,kajakaša i ostalih udruženja.