„KOSOVO ZA SANDŽAK“ – ODRŽANA DRUGA GENERALNA SKUPŠTINA

888

 

Organizacija „Kosovo za Sandžak“, koja je u Vijeću dodijeljen konsultativno-participativni status, održala je svoju Drugu generalnu Skupštinu juče u Prištini na kojoj je izabran novi Upravni odbor Organizacije i produžen mandat dosadašnjem predsjedniku prof. Ismetu Aziziju.

Skupštini je prisustvovao veliki broj važnih ličnosti iz političkog, javnog i kulturnog života Kosova, Sandžaka, Makedonije i Crne Gore, a okupljenima se obratio i Fatmir Sejdiju, bivši predsjednik Republike Kosovo .

Obraćajući se prisutnima predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić je odala priznanje organizaciji „Kosovo za Sandžak“ na svemu što činite za demokratizaciju i unapređenje života u Sandžaku na dobrobit svih naroda koji u njemu žive.

„U Sandžaku su autohtoni narodi kako Bošnjaci tako i Albanci, bratski narodi koji su kroz historiju, a i danas upućeni jedni na druge. Velikosrpska politika kroz historiju je preko projekta, memorandum Vase Ćubrilovića, srpskog akademika, „Izgon Arnauta“ organizovala je konstantni državni teror nad albanskim i bošnjačkim narodom. Iz tog razloga i primjenom tog memoranduma u Sjevernom dijelu Sandžaka Albanci su protjerani i skoro nestali.“ – istakla je predsjednica Curić.

Naglašen je stav da Bošnjačko nacionalno vijeće se ne slaže i ne prihvata rezultate etničkog čišćenja Albanaca i Bošnjaka kao svršen čin i u svim sadašnjim i budućim projektima potvrđuje pravo albanskog naroda na Sandžak.

„Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka, konstatuje da Bošnjaci i Albanci kao i njihovi potomci imaju jednako pravo na Sandžak. Ovo smo ozvaničili i u našoj Odluci o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Sandžaka i uspostavljanje specijalnog status za Sandžak.“ – zaključila je predsjednica Curić

Izvor Sandžak Danas/BNV