LJETOPIS MATICE SRPSKE 1825. GODINE: U BOSNI ŽIVE SAMO BOŠNJACI

244

1825. g. prvi broj Ljetopisa matice srpske vidi JEDINO I ISKLJUČIVO u Bosni, Bošnjake “koji ispovjedaju ili islam, ili su rimokatolici ili pravoslavni”.

“Bošnjaci žive između Drine, Verbasa, Save, Dalmacije i Hema, čislom (brojem) 450.000;
ispovjedaju ili islam; ili su rimokatolici, ili pravoslavni.”

Matica srpska je najstarija književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda. Potreba nacionalne homogenizacije, prosvećivanja, kao i izdavanja srpskih knjiga, bili su osnovni razlozi za formiranje ovakvog Društva. Neposredni povod za osnivanje Matice srpske predstavljala je potreba za preuzimanjem Serbske letopisi (kasnijeg Letopisa Matice srpske), tada jedinog srpskog glasila, kome je prijetilo gašenje.