Screenshot: SANA

Lokalna samouprava Novog Pazara oglasila prijem dva službenika

159

Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara oglasio je javni konkurs za prijem dva službenika, u zvanju savjetnika, na neodređeno vrijeme u odjeljenjima za privredu i urbanizam i izgradnju, saznaje radio Sto plus.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Savjetnik u odjeljenju za privredu radiće na poslovima uređenja investicionog prostora, odnosno, izradi ekonomskih projekata, davanju sugestija investitorima, ubrzavanju postupaka vađenja saglasnosti pri prikupljanju dokumentacije, ali po potrebi i drugim poslovima u struci.

Radno mjesto GIS (Geografsko-informacioni sistem) administratora obuhvata zaduženja prikupljanja podataka o nepokretnostima, komunalnoj, elektro i telekomunikacionoj infrastrukturi i obavljanje ostalih poslova u okviru GIS-a.

Pravo da konkurišu za taj posao imaju svi oni sa minimum VII stepenom stručne spreme, položenim državnim stručnim ispitom i najmanje tri godine iskustva u struci.

Prilikom prijave kandidati treba da dostave originale ili overene kopije izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o stručnoj spremi, ispravu kojom dokazuje radno iskustvo, uvjerenja o položenom državnom ispitu i da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci.

Konkurs je objavljen 30. decembra, a rok za predaju dokumenata je 15 dana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na broj telefona 020/51-51-217.

Izvor: Radiostoplus.com