NA AHIRET PRESELIO PRVI LJEKAR BOŠNJAK IZ TUTINA, PRIMARIJUS DR. ISMET ADEMOVIĆ

723

Danas je u Mostaru, nakon kraće bolesti u 83-oj godini na ahiret preselio Primarijus specijalista ginekolog akušer dr. Ismet Ademović. Doktor Ismet Ademović rođen je 1937. godine u Tutinu. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, Srednju medicinsku školu završio je u Novom Sadu a studij medicine na univerzitetima u Sarajevu i Rijeci. Radni vijek započeo je u Tutinu kao prvi ljekar Bošnjak u rodnom mjestu.

Njegovim dolaskom unaprijeđen je nivo zdravstvene zaštite u Tutinu a svojom stručnošću, ponašanjem i moralom učinio je da se u tutinskoj bolnici počnu obavljati porođaji, što je ranije bila rijetkost. Oni koji ga pamte kažu da za njega nije postojalo radno vrijeme već je stalno bio na usluzi svima kojima je bila potrebna ljekarska pomoć. Po završetku posla u Domu zdravlja obilazio bi pacijente na seoskom području, posebno na Pešteri udaljenoj od grada, gdje je dao veliki doprinos suzbijanju parazitarnih bolesti kao što su šuga, pjegavi tifus i vašljivost.

Doktor Ademović radio je i u Prištini, Prizrenu, kao i u bolnici u Libiji, a po završenoj specijalizaciji u oblasti Ginekologija-Akušerstvo zapošljava se u bolnici “Pod Bijelim Brijegom” u Mostaru, jednom od najljepših gradova bivše Jugoslavije. Tokom ratnih 1992. i 1993. godine radio je u improvizovanoj bolnici u Higijenskom zavodu, jer je ustanova u kojoj je bio ranije zaposlen ušla u sustav paradržave Herceg Bosna, gdje je skupa sa ostalim medicinarima pružao neophodnu pomoć bolesnim i ranjenim u opkoljenom Mostaru. Kao pratilac ranjenika iz opsjednutog Mostara odlazi u Tursku, gdje se zadržava silom prilika i radi u struci, da bi po spajanju sa porodicom otputovao u Ameriku. Želja za za voljenom državom i svojim ognjištem vraća ga u Mostar 1996. godine, gdje je zatekao do temelja spaljenu i porušenu kuću. Nastavlja da radi u struci u bolnici “Majka i dijete” u Brankovcu- Mostar, gdje je jedno vrijeme obavljao funkciju direktora, a po odlasku u penziju i do svoje smrti bio je spoljni saradnik i savjetnik u toj ustanovi. U narodu je ostao upamćen kao vrhunski ljekar a prije svega dobar čovjek. Dženaza doktoru Ademoviću biće obavljena u rodnoj Mitrovi pored Tutina, a datum će biti naknadno objavljen.