Najbolji odbori SDP-a su u Prijepolju, Sjenici pa tek onda u Pazaru

110