NAJNOVIJA VIJEST: Doktori od sada mogu da prime nenovčane poklone do 462 evra

572

Zdravstveni radnici u Srbiji od nedavno smiju da prime nenovčani poklon čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5 odsto prosiječne plate (2.726 dinara, odnosno 23 evra), a ukupna vrijednost ne prelazi prosječnu neto platu (od 54.521 dinara ili 462 evra).

To znači da se više neće tretirati kao korupcija (krivična djela primanje i davanje mita) ako pacijenti lekare nagrade poklonima u pomenutim vrijednostima, ali nikako u novcu.

Ovaj izuzetak od pravila da lekari ne smiju ni da traže niti da prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice, piše Tanjug da je predviđen odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je skupština usvoila 3. aprila.

Pravilo je da zdravstveni radnik i saradnik kao i članovi njihovih užih porodica, “ne smiju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizicka i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene djelatnosti”.-kako saznaje Tanjug

“Izuzetno od stava 5. ovog clana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrijednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrjednosti i cija pojedinačna vrjednost ne prelazi pet odsto, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosječne mjesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom”, navodi se u članu 234. novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ukoliko zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge, on je prema Zakonu, dužan je da o tome najkasnije narednog radnog dana obavjesti etički odbor zdravstvene ustanove.

Prosecna neto zarada bez poreza i doprinosa (neto) za januar 2019. iznosila je 54. 521 dinara (462 evra).

Tanju