“Ne postoji jezik Bošnjaka!”

“Ne postoji jezik Bošnjaka!”

840

Odbor za standardizaciju srpskog jezika uputio je pismo Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje u kome naglašava da ne postoji poseban jezik Bošnjaka koji se lingvistički razlikuje od srpskog jezika i da bi prihvatanjem studijskog programa “takozvanog bosanskog jezika” na univerzitetu bila nanesena neprocjenjiva šteta srpskom jeziku i srpskoj kulturi.

Odbor je uputio pismo Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje jer su, kako navode, dobili informaciju da je “Savjet dobio na akreditaciju studijski program tzv. bosanskog jezika na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru”.

U Nacionalnom savjetu podsjećaju da ustanova zahtjev za akreditaciju određenog studijskog programa šalje Komisiji za akreditacije i provjeru kvaliteta u visokom obrazovanju i ukoliko Komisija odbije zahtjev, ustanova može da uputi žalbu Savjetu.

Član Savjeta prof. Miodrag Popović tvrdi da nikakva žalba nije stigla Savjrtu i da je reakcija Odbora preuranjena.

Odbor za standardizaciju srpskog jezika podsjeća da i stavovi značajnih bošnjačkih lingvista govore u prilog tome da se srpski i bosanski jezik lingvistički ne razlikuju.

“Na osnovu Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i još više na osnovu naučnih lingvističkih kriterija, jasno je da se ne mogu kao posebni studirati simbolički jezici, jer oni predstavljaju samo različita imena istog, u ovom slučaju srpskog, standardnog jezika.

Prihvatanjem ovog programa Srbija bi bila jedina zemlja na svijetu gdje bi se studirao kao poseban bosanski jezik”, navedeno je u pismu.

Tvrdeći da su imali uvid u predloženi program, Odbor upozorava da je cilj studija da se legalizuje prekrajanje naučnih istina i prisvajanje srpske jezičke i kulturne baštine.

Odbor tvrdi da se u zaključku prijedloga programa navodi: “Studijski program sadrži dovoljno elemenata srpskog jezika i književnosti čime se studenti osposobljavaju za izvođenje nastave srpskog jezika i književnosti u osnovnim školama, što će biti navedeno i u dodatku diplomi.”

Time se, smatra Odbor, degradiraju srpski jezik, srpska književnost i srpska kultura, jer se “srpski jezik i književnost podvode pod bosanski jezik, književnost i kulturu”.

“Ovako pripremljeni nastavnici bosanskog jezika dobili bi pravo da prezumu i nastavu srpskog jezika. Time se pokazuje najveći nonsens, na koji ne može pristati nijedna srpska institucija. Verujemo da iza ovoga neće stati nijedan srpski političar jer se time ništi osam vijekova srpske pismenosti i kulture”, navodi se u pismu.

Stav odbora podržali su i predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije prof. dr Rajna Dragićević, upravnik i zamjenik upravnika Katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu dr Rajna Dragićević i prof. dr Aleksandar Milanović, upravnik i zamjenik upravnika Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta prof. dr Boško Suvajdžić i prof. dr Slavko Petaković, kao i predsjednik i potpredsjednik Društva za srpski jezik i književnost Srbije prof. dr Zona Mrkalj i prof. dr Veljko Brborić.

Izvor: Sandžak danas/Rts