NJEMAČKA OBJAVILA NOVI PLAN ZA USELJENIKE: Ima 5 faza

397

Njemačka je sačinila novi plan integracije migranata u društvo, sistem obrazovanja i tržište rada, poslije tri godine planiranja i rasprave.

Kancelarka Angela Merkel, prvi ljudi saveznih pokrajina i građanski sektor predstavili su Nacionalni plan za integraciju koji bi trebalo da se sprovede kroz 100 koraka, odnosno 5 faza, i važio bi najmanje deset godina.

U prvoj fazi koja počinje još u matičnim zemljama traže one koji su voljni da se obrazuju i rade kako bi se privukla deficitarna, ali i kvalifikovana radna snaga.

Druga faza bi uključivala mjere početne integracije kao što su učenje jezika, savjeti za početak svakodnevnog života, priznanje ranije stečenih kvalifikacija.

Treća faza bi bila posvećena uključivanju i učestvovanju u njemačkom društvu, a pritom se misli i na integraciju u tržište rada, ali i građanski angažman, gde je očigledno kako se od novih useljenika u Njemačku očekuje da učestvuju u opštem društvenom životu, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnika iz zemlje iz koje potiču.