Noćas je najodabranija noć u godini Lejletu-l-kadr

Noćas je najodabranija noć u godini Lejletu-l-kadr

630

Muslimani u Sandžaku, ali i u svijetu, večeras obilježavaju 27. noć mjeseca ramazana Lejletu-l-kadr, noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci.

Lejletu-l-kadr je za muslimane najodabranija noć u godini. To je noć početka objave Kur'ana i noć koja u suštini nadmašuje granice i mogućnosti ljudske spoznaje.

Lejletu-l-kadr je noć sudbine, odluke i odredbe svake. To je noć određenja i utvrđenja svega što se ima desiti u narednoj godini: rođenja i smrti, ženidbe i udaje, nafake i plodova, zdravlja i bolesti… Tu noć meleki dobijaju naredbu i zaduženja, od Allaha, dž. š., za realizaciju odredbi i sudbina za narednu godinu.