Novi Pazar: Dom zdravlja i Opšta bolnica postali Zdravstveni centar

257

Vlada Srbije osnovala je na poslednjoj sednici Zdravstveni centar Novi Pazar koji će obavljati delatnosti koje su do sada vršili Opšta bolnica i Dom zdravlja u ovom gradu, saznaje radio Sto plus.

Tom odlukom Dom zdravlja više neće biti u nadležnosti lokalne samouprave Novog Pazara, već će fuzijom sa Opštom bolnicom, nova ustanova biti pod ingerencijom Vlade Srbije koja će birati organe upravljanja.

Zdravstveni centar imaće direktora, Upravni i Nadzorni odbor, a do njihovog imenovanja osnivač će u roku od 30 dana imenovati članove privremenih odbora koji će doneti Statut i ostale akte novoosnovane ustanove.

Do izbora direktora Zdravstvenim centrom rukovodiće vršilac dužnosti kojeg će, takođe, postaviti Vlada Srbije.

Upravni i Nadzorni odbor Zdravstvenog centra imaće po pet članova, od kojih su po dva iz reda zaposlenih, a ostali su predstavnici Vlade Srbije.

Pored Novog Pazara, domovi zdravlja i opšte bolnice spojeni su u zdravstvene centre u još 31 gradu u Srbiji, a što je predviđeno izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova.

N. Kočović