Novi Pazar- Država poklanja Gradu zemljište za izgradnju plaže na jezeru Ribariće

611

Danas je u prostorijama Javnog preduzeća “Srbijavode” održan radni sastanak na inicijativu rukovodstva Grada Novog Pazara, u vezi uređenja budućeg izletišta i kupališta Vitkoviće. Sastanku su prisustvovali predstavnici Republičke direkcije za imovinu, Javnog preduzeća  “Srbijašuma”, Javnog preduzeća “Srbijavoda”, Uprave za poljoprivredno zemljište Republike Srbije kao i predstavnici službi Grada Novog Pazara. Pored najbrojanih predstavnika republičkih institucija i gradskih službi sastanku je prisustvovao koordinator projekta i osnivač ORA, Kasim Zoranić, kao i sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Senad Mahmutović.

Na sastanku je prezentovan projekat i ideja uređenja budućeg izletišta i kupališta, Vitkoviće, koje se nalazi na Ribarićkom jezeru, i dobijene su jasne instrukcije i definisan je put kojim će grad Novi Pazar postati vlasnik zemljišta na kojem će se izgraditi buduća plaža.

Rješenja imovinsko-pravne problematike, da Grad postane vlasnik zemljišta, bio je ujedno i najveći problem, kao i budući kamena spoticanja u realizaciji samog projekta. Ali, sa druge strane, nesumnjivo je olakšan put u iznalaženju dodatnih sredstava finansiranja, jer Gradu kao budućem vlasniku spornog zemljišta omogućeno je da u budućnosti aplicira za dadatna sredstva u realizaciji samog projekta.