Novi Pazar: Gradski štab proglasio vanrednu situaciju

515

Nakon obilaska terena i utvrđivanja visokog vodostaja rijeke Raške, Gradski štab proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Novog Pazara. Ocjenjujući da je vodostaj rijeke Raške najveći još od poplave 1979. gradonačelnik je kazao: “Lijeva i desna obala rijeke Raške su ugrožene, sve ekipe su na terenu, sve mašine javnih preduzeća i privatnika su angažovane, dežuraju, naročito pored mostova. Zahvaljujem se svim privatnicima koji su se angažovali kako bi zaštitili imovinu naših građana, a mi ćemo se potruditi da saniramo nastalu štetu.”
U ovom trenutku raspoređeno je 750 vreća sa pijeskom. Prerađene vode ispravne za piće još uvijek ima u dovoljnoj mjeri.

Direktor “Direkcije za izradnju”, Mujo Šaćirović kazao je da su jutros tri rijeke imale povećan vodostaj i da su se izlile, posebno rijeke Trnava i Jošanica i to u dijelovima koji su standardno na udaru prethodnih godina. “Mi intezivno radimo i nadamo se da će ove godine početi sa korišćenjem Banjske i Trnavske rijeke. Rijeka Raške je imala najozbiljnija izlijevanja uglavnom izazvana ljudskim faktorom. Trenutno nema veće materijalne štete. Radi se procjena daljih radova na odbrani, ali razmišljamo i o sanaciji.

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, dr Šefadil Spahić rekao je da su preuzete sve mjere predviđene u ovakvoj situaciji. “Izvršili smo vanredni epidemiološki nadzor i konstantovano da je situacija nestabilna iz razloga što je došlo do izlijevanja fekalija. Apelujemo na građane da preduzmu sve mjere za održavanje lične higijene. Voda za piće je bakteriološki i hemijski ispravna. Kada dođe do čišćenja ulica, naše ekipe su u pripravnosti i izvršiće dezinfekciju”, rekao je dr Spahić.