Novi Pazar na drugom mjestu po javnosti rada lokalne samouprave!

Novi Pazar na drugom mjestu po javnosti rada lokalne samouprave!

647

Grad Novi Pazar dijeli drugo mjesto po javnosti rada lokalne samouprave, Tutin je na 97., a Sjenica na 105. mjestu, pokazalo je posljednje istraživanje organizacije Transparentnost Srbija.

Novi Pazar je od mogućih 100 indeksnih poena transparentnosti (LTI) sakupio 66, koliko i Paraćin, dok je, prema ocjeni Transparentnosti Srbije, na prvom mjestu Plandište sa 67 poena. Tutin je imao 36 bodova, a Sjenica dva manje.

Transparentnost rada 145 lokalnih samouprava ocjenjivana je pomoću indikatora za osam konkretnih kategorija (skupština i gradsko vijeće, budžet, opština i građani, slobodan pristup informacijama, javne nabavke, informator o radu, javna preduzeća i ustanove, javne rasprave), kao i za jednu opštu.

Najbolje ocjene Novi Pazar je dobio u opštoj kategoriji, kao i za transparentnost javnih nabavki i infomatora o radu sakupivši maksimalan broj poena, a visoku javnost rada imaju i Skupština i Gradsko vijeće (14 od 18 poena), dok je za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od maksimalnih šest dobio četiri boda.

Jedina oblast u kojoj je Novi Pazar loše ocjenjen je transparentnost budžeta za koju je od maksimalnih 15 dobio samo sedam bodova i to zbog toga što se ne održavaju javne rasprave prilikom donošenja budžeta, ne objavljuju se izvještaji o izvršenju i ne postoji vodič kroz budžet za građane.

U izvještaju Transparentnosti Srbija navodi se da je Novi Pazar indeks transparentnosti u odnosu na 2015. godinu povećao za 69 odsto i to “posvećenošću službenika i sistemskim reformama”.

Kao pozitivne primjere unapređenja javnosti rada lokalne samouprave Novog Pazara Transparetnost je navela uvođenje elektronske skupštine i uspostavljanje posebnog odjeljka na sajtu na kojem se mogu naći informacije o radu javnih preduzeća i ustanova.

Za razliku od Novog Pazara, Tutin je dobio visoku ocjenu za transparentnost budžeta (13 od 15 bodova) i to je jedina oblast, izuzev slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, u kojoj je ta opština dobro ocjenjena.

Za informator o radu Tutin nije dobio niti jedan bod, dok je za transparentost javnih nabavki i rada javnih preduzeća i ustanova imao po jedan poen.

Najtransparentnije oblasti u radu lokalne samouprave Sjenice su javne nabavke (četiri od četiri boda) i slobodan pristup informacijama od javnog značaja (pet od šest bodova), dok su najslabije ocjene za informator, javne rasprave i konkurse i rad javnih preduzeća i ustanova.

Najlošije rezultate transparetnosti rada lokalne samouprave ostvarili su Smederevska Palanka (12 bodova) i Preševo (13 bodova).

Izvor: Sandžak danas/Radio Sto plus