Novi Pazar – Parcela za izgradnju toplane na biomasu prešla u posjed Grada

887

 

 

Povjerenik u stečajnom postupku “TK Raška” Zoran Milosavljević sa gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem, potpisao je  ugovor kojim Grad postaje vlasnik dijela parcela nekadašnjeg giganta.


“Grad je na drugoj licitacii, po cijeni od 16 miliona dinara, uspio da kupi parcelu od višestrukog značaja. Odustali smo od kupovine u prvoj licitaciji jer je cijena bila 84 miliona. Novac koji smo uštedeli u odnosu na prvobitnu procjenu usmerićemo na obezbjeđivanje parcele za izgradnju još jedne škole”, rekao je gradonačelnik Biševac. On je podsetio da je kupovinom parcela TK “Raška” Novi Pazar ostao dio programa nemačkog KFW i Ministarstva energerike, za izgradnju toplane na biomasu.

Apliciralo  je17 gradova i opština, a sama vrijednost projekta je 3,6 miliona. Kupovinom ove parcele Grad je ispunio osnovi uslov za realizaciju projekta a prema riječima gradonačelnika Biševca naredni korak je izrada studije izvodljivosti.

Izgradnjom toplane na biomasu grejanje će biti znatno jeftinije, stara toplana će biti izmJeštena iz centra grada čime se ostvaruje značajan ekološki efekat.