Novi Pazar: Počinje sadnja 8250 sadnica na erozivnom tlu

Novi Pazar: Počinje sadnja 8250 sadnica na erozivnom tlu

591

U okviru akcije „Zasadi drvo, zasadi svoj kiseonik”, Novi Pazar će zasaditi 8250 stabala smrče.

Partner grada u ovoj akciji je JKP „Gradska čistoća”. Sadnice iz rasadnika Čedovo, Sjenica isporučene su danas u Novi Pazar. Sredstva za 8250 sadnica smreče obezbijedila je Uprava za šume Srbije.

Planirano je da sadnja počne sljedeće nedjelje na gradskim parcelama u blizini brda Tepe. Osim proizvodnje kiseonika,  drveće će uticati na smanjene erozije na ovom prostoru, regeneraciju zemljišta i stvaranje  raznovrsnije flore i faune.

Ozelenjavanje površina u neposrednoj blizini Atletskog stadiona stvoriće pogodinje uslove za pripreme sportista u ovom kompleksu.