Novi Pazar: Počinje uvođenje u matičnu knjigu regruta

572

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Novi Pazar, po naredbi regionalnog Centra ministarstva odbrane Kragujevac, počinje uvođenje u matičnu evidenciju regruta.

To se odnosi na sva lica muškog pola rođena 2003. godine i starija koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju.

Dužni su, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane, da se do 28. februara jave u centar Ministarstva odbrane Novi Pazar sa ličnom kartom ili drugim identifikacionim dokumentom, svaki radni dan od 9- 5 sati.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su se javiti nedležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu.