Novi Pazar – Raspisan javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma

716

Raspisan je javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma za Novi Pazar. Reč je o telu koje će pratiti sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP), koji je Skupština grada nedavno usvojila. LAP je, uz podršku Transparentnosti Srbija, izradila radna grupa koju su činili predstavnici grada i civilnog društva, po modelu Agencije za borbu protiv korupcije.

Plan treba da sprovode organi grada, a primenu prati telo koji čine isključivo predstavnici građana. U njemu ne mogu biti funkcioneri, zaposleni u organima grada ili funkcioneri u JP i JU koje grad osniva, kao ni osobe koje su članovi partija ili su to bile u proteklih 18 meseci.

Bira se pet članova, postupak izbora pratiće Transparentnost Srbija, a detalje o kriterijumima izbora i načinu prijavljivanja možete videti u konkursu, na sajtu NP https://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi ili na sajtu TS: https://goo.gl/9NQwaw