Novi Pazar- U toku uklanjanje montažnih objekata pored Doma kulture(video, foto)

786

Svjedoci smo da je dug niz godina dozvoljeno  uzurpacija raznih površina od strane montažnih objekata, tako je ogroman dio parcela užeg gradskog jezgra u problemu sa prostorom! Ali takođe smo svjedoci da gradske vlasti zadnih mjeseci sprovode opsežne radove preuređenja grada i to na više lokacija, koje se totalno nezavisne od raznih zauzeća montažnih i čvrstih objekata. Preuređenja užeg centra je poprimila jednu trasu, a to je promjena sadašnjeg  urbanističkog izgleda .