Novi video snimak o izgradnji završnih radova na auto putu Bar – Boljare / Crna Gora

309