Novo pravilo za fakultete u Srbiji, kontrola od strane stručnjaka iz inostranstva!

770

Mnoge visokoškolske ustanove moraće da poprave kvalitet svog rada, da bi ispunili uslove za reakreditaciju. U proces akreditacije i provjere kvaliteta uključeno je 612 stručnih recenzenata, a Nacionalno tijelo za akreditaciju sada je raspisalo konkurs za nove strane recenzente, koji mogu da se prijave do kraja godine. Umjesto troje recenzenata, novi Zakon o visokom obrazovanju uveo je pravilo komisije od pet recenzenata, od kojih su troje profesori, jedan je privrednik i jedan je iz reda studenata.

Najveća novina je uvođenje stručnih recenzenata iz inostranstva. Već su se prijavile kolege, najviše iz regiona. Većina govori srpski jezik, ali će i za one koji ne znaju naš jezik svi materijali biti i na engleskom. Njihovo prisustvo je obavezno u akreditaciji doktorskih studija, ali ćemo se truditi da ih što više uključimo i u proces provjere osnovnih i master studija – kaže za Novosti prof. dr Sima Avramović, predsjednik UO Nacionalnog tela za akreditaciju.

Objasnio je i da je uspostavljena saradnja sa Privrednom komorom Srbije i drugim stručnim udruženjima, radi obezbjeđenja kvalitetnih predstavnika privrede za komisije. Na isti način sarađivaće se i sa predstavnicima studenata.

Prvi na udaru za reakreditaciju su državni fakulteti, a rok za prijavu im je već dva puta produžen zbog uvođenja novih procedura i kašnjenja elektronskih formulara za prijavu. Produženo je važenje postojećih “dozvola”, a zahtev za nove mogu da predaju do kraja juna.

Prema rječima Avramovića, fakultete i visoke škole čeka i složenija spoljna provjera kvaliteta.

– Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju mnogo više insistira na proveri kvaliteta, jer smatraju da se ispunjavanje uslova u procesu akreditacije podrazumeva – kaže predsjednik UO Nacionalnog tijela za akreditaciju.

U Srbiji rade 373 visokoškolske ustanove sa 3.449 akreditovanih studijskih programa, a zbog strogih pravila njihov broj mogao bi u narednom periodu da se smanji. Zeleno svetlo za rad dobijaju od Komisije za akreditaciju, koja je pod kapom Nacionalnog tijela za akreditaciju.

Izvor Novosti